Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Principeakkoord cao Metaal en Techniek

Brug geslagen in de kleinmetaal: Ontwikkeling, Generatiepact, Innovatie en 4,16% loon. Lees verder over de inhoud van het principeakkoord.

Op de laatste cao-onderhandelingsdag, 20 april 2017, zijn we gestart met voorstellen die nogal ver uit elkaar lagen. Na een lang en moeizaam onderhandelingstraject, waren werkgevers eindelijk bereid om stappen te zetten. Dat heeft er toe geleid dat vakbonden en werkgevers tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Op hoofdlijnen:

Looptijd cao
De looptijd van de cao is 25 maanden, van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

Loonstijgingen: totaal 4,16%

 • 1,75% per 1 augustus 2017;
 • 0,35% per 1 januari 2018;
 • 1,75% per 1 juli 2018;
 • 0,31% per 1 januari 2019

Wet Minimumloon
Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.

Ontwikkeling van vakmensen
Ontwikkeling is een kernthema waarbij CNV Vakmensen het belangrijk vindt dat werknemers zeggenschap hebben over een persoonlijk opleidingsbudget. Hiermee kun je zelf een cursus of opleiding volgen. Om bij te blijven in de ontwikkelingen. We zijn dan ook blij dat we opnieuw 1.000 vouchers van maximaal 1.500 euro hebben kunnen afspreken. En door gebruik te maken van andere bestaande middelen kun je het budget uitbreiden (bijvoorbeeld persoonlijke trainingstoelage OOM). Onze scholingsconsulenten kunnen je daarbij helpen.

Generatiepact Metaal en Techniek
CNV Vakmensen staat voor jong en oud. Op dit moment moeten werknemers steeds langer doorwerken. Het is belangrijk dat werknemers op een gezonde manier hun pensioenleeftijd bereiken. Oudere werknemers hebben veel kennis in huis, zijn betrokken en loyaal aan de werkgever. En anderzijds is er grote behoefte aan instroom van jonge vakmensen met vaste contracten. Door de koppeling jong en oud, jong met vaste contracten en oud met lichter werk, kunnen we werk voor beiden aantrekkelijker maken. Daarom hebben we het generatiepact afgesproken. Het generatiepact op hoofdlijnen:

 • Ingangsdatum 1 januari 2018;
 • Leeftijd vanaf 62 jaar;
 • Er is sprake van een dubbele vrijwilligheid, de werknemer kan een keuze maken korter te werken tegen behoud van bepaald percentage loon en volledige pensioenopbouw. De werkgever kan besluiten deze keuze wel of niet in te willigen.
 • Keuze uit drie modellen:
  • Model: 60% werken - 80% salaris - 100% pensioenopbouw
   De medewerker werkt 60% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 80% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd.
  • Model: 70% werken - 85% salaris - 100% pensioenopbouw
   De medewerker werkt 70% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 85% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd.
  • Model: 80% werken - 90% salaris - 100% pensioenopbouw
   De medewerker werkt 80% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 90% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd.
 • De leeftijdsdagen worden door de werknemer die meedoet ingeleverd als bron voor medefinanciering;
 • De regeling wordt gezien als een pilot. Evaluatie zal later plaatsvinden.
 • Eenmaal ingewilligde verzoeken in dit kader van het Generatiepact blijven van toepassing tot de pensionering van de werknemer;
 • Door cao-partijen zullen nog nadere regels opgesteld worden voor de technische uitvoering.

Meer weten? Lees hier alles over het Generatiepact Metaal en Techniek

(Sociale) Innovatie
Technologische ontwikkelingen gaan snel. In samenwerking met de O&O-fondsen gaan we de gevolgen en aandachtspunten van de technologische ontwikkelingen op het gebied van arbeid, opleiding, werkgelegenheid in kaart te brengen. Daarbij worden tevens de mogelijkheden onderzocht om sociale en organisatorische innovatie te stimuleren. Ook wordt met de O&O- fondsen besproken de ontwikkeling van een leergang sociale innovatie voor werknemers en het verbeteren van de digitale vaardigheden.

WW
De bestaande cao-afspraak over de reparatie van de duur en opbouw van de ww blijft van toepassing. Dit zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.

Bijgaand treft u het principeakkoord aan. Binnenkort zal deze ook op onze website staan. In overleg zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd en de stemmingsprocedure worden gevolgd.

De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Peter de Vries, kaderlid en voorzitter cao-commissie Metaal en Techniek
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid