Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Overleg vakbonden - Wärtsilä NL

Woensdag, 14 februari, heeft een overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen, FNV Metaal, vakbond De Unie en het management van Wärtsilä Nederland (WNL). Onderstaand in het kort de belangrijkste punten die besproken zijn.

Wärtsilä Job Grading

Als 1e punt stond de Wärtsilä Job Grading op de agenda. Het bleek dat het management nog het nodige huiswerk te doen had. Dus dit punt is niet inhoudelijk besproken. (Er is de afgelopen tijd wel contact geweest met deskundigen van de vakbonden. Deze deskundigen zijn nog niet overtuigd dat het systeem inpasbaar is in het ISF/IPE, wat op dit moment wordt toegepast binnen WNL.)

Harmonisatie traject SAM Electronics Nederland (WSN)

WNL wil de arbeidsvoorwaarden van WSN harmoniseren. De werknemers van WSN vallen tot nu toe onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek. Na de inlijving van WSN door WNL gaan de werknemers van WSN over naar de cao Metalektro, de cao waar ook de overige werknemers van WNL onder vallen. Om dit te realiseren moet er geharmoniseerd worden oftewel er moeten arbeidsvoorwaarden ingroeien van de ene cao naar de andere. Sinds uitspraken van diverse rechters is harmoniseren er niet eenvoudiger op geworden. Het simpelweg aanpassen van arbeidsvoorwaarden is niet meer mogelijk volgens de uitspraken van deze rechters.

WNL heeft een overzicht gemaakt van de arbeidsvoorwaarden van WSN en deze afgezet tegenover het arbeidsvoorwaarden pakket van WNL. Er is een presentatie aan de vakbonden gegeven en vervolgens is een voorstel aan de vakbonden gedaan. Dat voorstel gaan wij, samen met de kadeleden en ook met de ondernemingsraad van WSN bestuderen.

Vervolgens hebben wij weer een overleg met het management. Na dat overleg wordt het hoog tijd om met de betrokken leden van de vakbonden, werkzaam bij WSN, het gesprek aan te gaan over de voorstellen. Uiteindelijk moeten de leden van de betrokken vakbonden hun mening geven over het totaal pakket. Wordt vervolgd dus…..

Geen salarisverhogingen op basis van de merit

WNL heeft 12 februari alle medewerkers een mail gestuurd waarin werd gemeld dat de cao verhoging van 1,55% het complete budget aan loonsverhogingen had opgesoupeerd. Een verhoging op basis van de merit zit er niet in. Wij hebben duidelijk gemaakt dat sinds deze mededeling veel leden zich boos bij ons gemeld hebben! Voor ons is het onverteerbaar. Een bedrijf met de naam van WNL die haar medewerkers niet beloont op basis van geleverde prestaties, wij snappen de reacties van onze leden maar al te goed!

De corporate bonus en resultatenregeling worden wel gehonoreerd.

Vervolg

Komende maanden zijn er onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro. Loonsverhogingen uit deze onderhandelingen, die in 2018 betaald moeten worden, slaan een gat in de budgetten van WNL werd ons verteld, waarvan akte.
Er is een vervolg afspraak gemaakt voor 6 maart in de middag.

Even voorstellen

Loes Bezemer is, te kort, vanuit CNV Vakmensen als vakbondsbestuurder betrokken geweest bij WNL. Loes is sinds kort de eerste onderhandelaar vanuit CNV Vakmensen voor de cao Metalektro, vanwege deze wijziging is vanaf nu ondergetekende als vakbondsbestuurder betrokken bij WNL. Tijdens de grote reorganisatie in 2010 was ik ook al betrokken bij WNL. Voor mij is WNL dus geen onbekend bedrijf. Het is de bedoeling de komende jaren de belangen van jullie te behartigen en ik wil dat met volle inzet doen.
Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd bij mij terecht. Dit gaat het eenvoudigst via de mail.

Cao Metalektro

28 Maart starten de onderhandelingen voor jullie nieuwe cao. Mijn inschatting is dat het geen eenvoudige onderhandelingen zullen worden. Samen met Loes zal ik vanuit CNV Vakmensen deze onderhandelingen gaan doen. Ook daarvan worden jullie op de hoogte gehouden.

Je Achterban

Op www.jeachterban.nl/metalektro kun je alles over het onderhandelingsproces lezen en zeker zo belangrijk je kunt op deze pagina ook meedenken en meedoen!

Tot zover deze nieuwsbrief. Begin maart dus weer een overleg. Ook na dat overleg zal ik jullie zo spoedig mogelijk informeren over de zaken die dan besproken worden.

Piet Verburg
Bestuurder
M: 06-51667394
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid