Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Nieuwsbrief J.V. Tata Steel

De eerste onderhandelingsronde is rustig verlopen. De eisen en voorwaarden van de bonden zijn toegelicht en daarmee is het speelveld verkend. De zorg voor de werkgelegenheid is breed met de werkgever gedeeld.

Er is lang stil gestaan bij de aankondiging van de afbouw van 2.000 arbeidsplaatsen bij Tata Steel Europa. Deels wil men dat gaan realiseren door de verkoop van onderdelen die niet direct behoren tot de corebusiness. De genoemde onderdelen liggen niet in Nederland. In Nederland zullen wel banen verdwijnen door het synergie effect. Het aantal is niet bekend.

De verdeling van 2.000 banen bij TK en TSE is een probleem omdat dit procentueel is en deze verhouding niet in balans is. Tata Steel is efficiënter georganiseerd dan TK en de afbouw hier heeft daarom veel meer impact dan in Duitsland. In de MoU is niet overeengekomen dat de verwachte afbouw van 4.000 arbeidsplaatsen gelijk verdeeld moet worden. De directie zal daar een volgende ronde op reageren.

Garantie wordt gevraagd dat een winstgevend bedrijf als Tata Steel IJmuiden niet wordt leeggezogen door eventuele tekorten in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Daarom geen schulden of garantstelling op de naam van Tata Steel Nederland. Dit punt speelt ook prominent bij de COR die nog volledig met dit onderwerp bezig is. De directie wil hier later op terug komen.

Er is de vraag gesteld welke bedrijven en werknemers nu precies onder de werkingssfeer gaan vallen van de overeenkomst over de J.V. tussen Tata Steel en de vakbonden. De directie zal met een lijst komen. Verder vrezen wij voor uitbesteding van ondersteunende diensten naar lage lonen landen maar directie is daar niet van overtuigd. In verpakkingsstaal is de kans aanwezig dat de Europese Mededingingsautoriteit vindt dat de J.V. een onderdeel van verpakkingsstaal moet verkopen, het ligt niet voor de hand maar is het niet uit te sluiten dat ook TSP IJmuiden dit lot kan treffen. De bonden willen dan dat werknemers van TSP onder de cao van de sociale eenheid Tata Steel blijven.

Wordt vervolgd.

Peter Boeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
Mobiel: 06 51 60 2043
E-mail: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid