Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Nieuwsbrief Croonwolter&dros - april 2018

Afgelopen donderdag 5 april hebben de vakbonden een overleg gehad met de directie van Croonwolter&dros over onze vordering aangaande de niet-betaalde verplichte studie-uren en het afschaffen van de WIA-aanvullingsverzekering.

Verplichte studie-uren

De directie had in een schriftelijke reactie op onze vordering reeds geantwoord dat:
1. er veel e-learnings vrijwillig zijn en alleen als hulpmiddel ter beschikking worden gesteld;
2. de studietijd voor verplichte delen van studies en cursussen volgens artikel 72a van de cao alleen ‘gecompenseerd’ hoeft te worden en dit niet betekent dat zij de uren hoeven uit te betalen. 

Tijdens het overleg hebben wij diverse emailberichten van werknemers voorgelezen waaruit blijkt dat diverse studies en cursussen wel degelijk verplicht worden door Croonwolter&dros. In bepaalde gevallen moeten zelfs de e-learnings volledig doorlopen worden om de cursus te kunnen afronden. Kortom, zo vrijwillig zijn de meeste e-learnings dus helemaal niet.

Daarnaast hebben we aan de directie gevraagd dat als Croonwolter&dros van mening is dat zij slechts verplicht is om een ‘compensatie’ te bieden, wat deze compensatie dan inhoudt. Het antwoord hierop was op zijn zachts gezegd teleurstellend. Volgens Croonwolter&dros krijgen werknemers die ’s avonds na hun werktijd verplicht een cursus moeten volgen als compensatie een ‘warme maaltijd’ aangeboden.
Jawel, je leest het goed: de compensatie voor de verplichte studie-uren in je vrije tijd is dat er een ‘warme maaltijd’ wordt aangeboden door Croonwolter&dros.

Bij vrijwel alle bedrijven in de metaal- en technieksector, zoals Engie, Bakker Sliedrecht, etc., krijgen werknemers, die verplichte studies moeten volgen in eigen tijd, deze uren volledig uitbetaald als compensatie. Maar bij werknemers van Croonwolter&dros worden deze verplichte uren dus vergoed middels een ‘warme maaltijd’. En wat de compensatie dan is als de verplichte studie-uren via e-learning worden gemaakt, kon ons helaas niet duidelijk worden gemaakt. 

De vakbonden hebben aangegeven de reactie van Croonwolter&dros op hun vordering volstrekt onvoldoende te vinden en dat ze blijven vasthouden aan de vordering en desnoods deze vordering via een rechtszaak zullen afdwingen. 

De directie heeft uiteindelijk aangegeven dat zij nogmaals zullen nagaan welke cursussen en studies de afgelopen periode verplicht zijn gesteld en welke compensatie er allemaal gegeven is. Op basis hiervan zullen zij binnen 4 weken met een nieuw voorstel richting de vakbonden komen. Op donderdag 3 mei as. is er een nieuw overleg gepland om dit voorstel te bespreken.

WIA-aanvullingsverzekering

Met betrekking tot de afschaffing van WIA-aanvullingsverzekering is tijdens het gesprek met de directie duidelijk geworden dat er een groep werknemers is, waarvan de premie door het bedrijf werd betaald. Zoals wij in onze brief hadden aangegeven, zien de vakbonden in dit geval het afschaffen van deze verzekering als een verslechtering van arbeidsvoorwaarden en dient dit te worden gecompenseerd. Ook hier komt de directie op terug bij het volgend overleg.

Personeelsregelingenboek

Inmiddels hebben we gehoord dat de Ondernemingsraad een akkoord heeft gesloten met de directie van Croonwolter&dros over een nieuw Personeelsregelingenboek. Opvallend is dat er vooraf op geen enkele manier de mening van werknemers is gepeild bij de totstandkoming van het nieuwe Personeelsregelingenboek. 

In elk geval zullen de vakbonden het nieuwe Personeelsregelingenboek helaas pas krijgen nadat deze gepubliceerd is aan de werknemers. Zodra wij dit hebben, zullen wij jullie nader informeren over onze bevindingen. Tevens zullen wij je nader informeren over waar, wanneer en op welke wijze je als vakbondslid jouw vragen over het Personeelsregelingenboek kwijt kunt bij ons. 

We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Heb je vragen of opmerkingen laat dit mij dan weten: p.verburg@cnvvakmensen.nl 

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid