Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Nieuws over Engie Centrale Prefab Dordrecht

Amper een week geleden spraken we elkaar op een door CNV Vakmensen en FNV Metaal georganiseerde ledenbijeenkomst. Op die bijeenkomst kwamen de ontwikkelingen op het bedrijf ter sprake, en in het bijzonder de wijze waarop de communicatie tussen directie en werknemers kan worden verbeterd.

Daar is afgesproken dat beide vakbonden de leden terzijde zullen staan op het moment de zaken anders lopen dan in een eerdere bijeenkomst met de directie is afgesproken.
De ontwikkelingen gaan snel. Afgelopen vrijdag werden vakbonden door de directie ingelicht met hun voornemen om iedereen in de prefabshop een ‘karweicontract’ te geven. Dat volgt op een geconstateerde vermindering van de werkzaamheden in Dordrecht. Het verlies aan werkzaamheden is dusdanig dat voor het voortbestaan van werkgelegenheid wordt gevreesd. Het omzetten van ‘standplaats’-contracten naar karweicontracten, zou er toe leiden dat van ontslag geen sprake zal zijn, zo werd ons gemeld. 

Werkgelegenheid voorop
Het is een melding die veel werknemers van de shop raakt. Voor CNV Vakmensen en FNV Metaal is er niet alleen reden om bezorgd te zijn, maar ook alert te blijven. Allereerst gaat het natuurlijk om de werkgelegenheid. Het is ook onze inzet om zoveel mogelijk mensen werk te bieden, als belangrijke voorwaarde om kennis en kunde te benutten en – ook niet onbelangrijk! – een zelfstandig bestaan te kunnen behouden. 
De aanpak van de directie om iedereen van de shop zonder meer een karweicontract aan te bieden, is naar ons oordeel echter geplaveid met vragen. Vragen die vooral voortkomen uit de zorg die we hebben over de voorwaarden waaronder het karweicontract straks in de praktijk zal werken. Dan gaat het over de combinatie van privéomstandigheden en de plek van het toekomstige karweiwerk, de gezondheidsaspecten die medebepalen óf, en zo ja wáár, de individuele werknemer kan worden geplaatst en de wijze waarop het gesprek over de voorgestelde contractwijziging met de individuele medewerker wordt ingericht.
Daarnaast speelt voor CNV Vakmensen en FNV Metaal ook dat de prefab in Dordrecht in de tussentijd op een lager pitje doordraait – en in de toekomst opnieuw zal worden ingericht – en ons op dit moment geen objectieve criteria bekend zijn wie voor die werkzaamheden wél en voor wie daarvoor niét in aanmerking komen.

Advies
Duidelijk is dat naar ons idee een aantal zaken nog niet helder is ingericht (zie hierboven). Op dit moment worden er al gesprekken gevoerd tussen directie en individuele werknemers over verandering van het contract.

Alvorens zo een contract te ondertekenen, adviseren we onze leden zich nader te laten adviseren. Niet zozeer omdat wij als vakbonden ontkennen dat er wat moet gebeuren om de bestaanszekerheid van de shop (en dus van ESWI) te verhogen, maar vooral om de voorwaarden waaronder onze leden bij de shop/ESWI hun werkzaamheden kunnen voortzetten, verantwoord te laten zijn. Het advies over uw contract kunt u als lid van CNV Vakmensen verkrijgen bij CNV Info, telefoonnummer 030-751 1007 of per mail: cnvinfo@cnv.nl 

Wij gaan er vanuit u met deze informatie van dienst te zijn.

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
E p.verburg@cnvvakmensen.nl
M 06 5166 7394
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid