Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Maatregelen Verkerk

Verkerk heeft nieuwe maatregelen afgekondigd. Helaas was de reorganisatie eind vorig jaar nog niet voldoende en zijn aanvullende maatregelen nodig.

Maatregelen

Reistijdfranchise: Verkerk stelt voor om een reistijdfranchise in te voeren van 30 minuten enkele reis voor servicemonteurs, per maand scheelt dit 20 uur.

Verlagen van de reistijdvergoeding naar 80% van het uurloon: deze maatregel wijkt negatief af van de cao. De cao stelt dat een reisuur tegen 0,607% van het maandloon vergoed moet worden. Dit is 100% van het uurloon.

De berekening hiervoor is als volgt:
Per week wordt er gemiddeld 38 uur gewerkt. In totaal wordt er per jaar gewerkt:
38x 52=1976 uur. Per maand wordt er dus gemiddeld 1976/12=164,7 uur gewerkt.
1 uur is maandloon/164,7 x 100% = 0,607% van het maandloon

Reiskostenvergoeding: Verkerk stelt voor een franchise voor de reiskostenvergoeding van 10 km enkele reis in te voeren.

Inleveren ADV of verlof: van twee ADV- of verlofdagen in 2014 en drie ADV- of verlofdagen in 2015. Hier stelt Verkerk voor dat individuele werknemers afzien van een recht dat zij op basis van de cao hebben. Dit kan niet. Ook niet als een individuele werknemer het goed vindt, mag er niet van de cao worden afgeweken. Dit is om te voorkomen dat ‘slechte’ werkgevers ontzettende druk gaan uitoefenen op werknemers om maar af te zien van de cao.

Overleg vakbonden nodig

Deze maatregelen grijpen in op de primaire arbeidsvoorwaarden: loon en verlof. Daarom had er over de maatregelen eerst overleg moeten plaatsvinden met vakbonden.
Natuurlijk zijn vakbonden altijd bereid om mee te denken met een onderneming die in de problemen zit. We kunnen dan afspraken maken om een moeilijke tijd door te komen. Maar dan hebben onze leden altijd inspraak en het laatste woord. Het zijn uiteindelijk de leden die beslissen.

Een aantal van de voorgestelde maatregelen druisen zelfs in tegen de cao. Het is niet zomaar toegestaan om negatief af te wijken van de cao of om arbeidsvoorwaarden negatief bij te stellen. Daarvoor moet toestemming worden gevraagd bij de Vakraad. De Vakraad is een onafhankelijk orgaan binnen de Metaal & Techniek, waarin zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd zijn. Zij moeten toestemming geven indien een werkgever negatief af wil wijken van de cao en alleen als daar goede redenen voor zijn is dit toegestaan.

Hoe verder?

Omdat wij vinden dat hierover overleg had moeten plaatsvinden met vakbonden, hebben wij de directie van Verkerk een brief gestuurd. In deze brief verzoeken wij klemmend om overleg.

Wij hopen op korte termijn een afspraak met de directie te kunnen hebben. Zodra er nieuws is, hoor je van ons!

CNV Vakmensen,
Arjan Huizinga, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid