Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Generatiepact M&T, een instrument voor jong en oud

Wat is een generatiepact? Duurzame inzetbaarheid van jong en oud op de arbeidsmarkt is een belangrijk thema in de industrie. Er is niet één generatiepact en er is ook niet één set van regels voor een generatiepact.

Zo heeft bijvoorbeeld Tata Steel andere regels dan in de Metaal en Techniek. Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel:

 • De oudere werknemer kan minder gaan werken en daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie krijgt.
 • Door doe ontstane ruimte vindt er een herbezetting plaats door een jongere werknemer aan te nemen met een vast contract.

Generatiepact Metaal en Techniek

 In de cao’s Metaal en Techniek 2017-2019 is een Generatiepact afgesproken met een tweeledig doel:

 1. Bevorderen duurzaam doorwerken van ouderen.
 2. Instroom van 2.000 FTE jongere werknemers voor herbezetting van de vrijgevallen ruimte.

De regeling gaat in per 1 januari 2018. De regeling geldt vanaf 62 jaar, voor iedereen geboren vóór 1 juni 1957 en is op basis van dubbele vrijwilligheid. Er is keuze uit drie varianten van het Generatiepact waarbij steeds de helft van de inkomensachteruitgang gecompenseerd wordt.

De drie varianten zijn: 

 • 60% werken/ 80% salaris/ 100% pensioenopbouw;
 • 70% werken/ 85% salaris/ 100% pensioenopbouw;
 • 80% werken/ 90% salaris/ 100% pensioenopbouw.

Voor de instroom van een jongere is een subsidieregeling van toepassing. Indien een werknemer gebruik maakt van het Generatiepact en de werkgever neemt binnen 6 maanden een nieuwe werknemer voor onbepaalde tijd aan, kan de werkgever een subsidie ontvangen voor werving en selectie e.d. voor een bedrag van € 1.500,-.

Past het in het beleid van CNV Vakmensen?

Binnen CNV Vakmensen wordt al langer nagedacht over werk en wat het met werknemers doet. Denk aan ouderenbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, employability en workability. In de definities van duurzame inzetbaarheid zien we zowel het denken in levensfasen als het denken in werkvermogen terug. Met het langer doorwerken naar 67 jaar of ouder is er de opvatting dat werknemers vitaal aan de slag moeten kunnen blijven en hun AOW-gerechtigde leeftijd moeten kunnen halen. In die zin past het generatiepact in het beleid van CNV Vakmensen in de industrie. De Sectorraad Industrie heeft het generatiepact als mogelijk in haar arbeidsvoorwaardennota voor de sector industrie opgenomen.

Voor- en nadelen werknemers

Oudere werknemers kunnen in deeltijdwerk beter gezond hun pensioen halen. Hierdoor kun je als oudere ook langer met plezier werken, langzamer afbouwen en kennis en ervaring overdragen aan jongere collega’s. Voor jongeren is het voordeel dat ze een vastere baan krijgen en de mogelijkheid om meer vakkennis op te doen. Financieel voordeel is dat je bij 60% werken 80% loon krijgt en je pensioenopbouw 100% blijft.

In het generatiepact ga je als oudere werknemer wel minder uren werken. Je gaat er dan ook financieel op achteruit. Bijvoorbeeld, je gaat in plaats van 5 dagen 3 dagen werken. Je krijgt dan loon voor 4 dagen (80%). Dit heeft gevolgen voor de sociale verzekeringen, bijvoorbeeld WW en WIA. Het kan ook gevolgen hebben voor de zorg- en huurtoeslag. Het hangt dus heel erg af van je eigen persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk om uit te laten rekenen hoe het voor jou uitpakt. Verder is afgesproken dat de leeftijdsdagen komen te vervallen.

Stand van zaken 1 november 2017

 Op dit moment is al een aantal zaken gereed en het leek me goed je hierover alvast te informeren:

 • Per 1 januari 2018 gaat de regeling van start en beginnen we binnenkort met actieve communicatie richting leden en werknemers in de Metaal en Techniek. Wij informeren jou als lid over onze informatiebijeenkomsten.
 • Op dit moment hebben we al veel vragen verzameld en gebundeld in het document “Veelgestelde vragen”. Deze kun je opvragen.
 • De formulieren voor subsidieaanvraag en aanvulling arbeidsovereenkomst zijn ook beschikbaar. Deze kun je ook opvragen.
 • Het cao-reglement Generatiepact Metaal en Techniek als supplement op de cao wordt binnenkort ter beschikking gesteld.
 • Binnenkort verschijnen, naast uitgebreidere informatie op maat, ook een rekentool en verhalen uit de praktijk.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal uit de praktijk rondom het generatiepact. Wat is jouw ervaring in je bedrijf? Mocht je nader informatie willen, kun je mij mailen.

Marco Hietkamp
E: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl
T. 06-5160 1960

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid