Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Functiewaardering bij Feenstra Verwarming

De directie van Feenstra Verwarming heeft de functies opnieuw laten indelen en het aantal functieomschrijvingen daarbij drastisch in aantal verminderd. De functieomschrijvingen zijn wat algemener geworden, minder specifiek: we noemen dat wel uniforme of generieke functieomschrijvingen.

Lagere functie-indeling

Een eventuele lagere functie-indeling – naar verluid zijn dat er nogal wat – leidt niet tot lager loon. Die afspraak is al gemaakt met vakbonden toen het voornemen tot herindeling – een tijd geleden – kenbaar gemaakt werd.
Overigens, als je een hogere indeling krijgt, betekent dat dat je op het naast hoger gelegen salaris van de Feenstra-loontabel (10,5% boven cao) in de nieuwe hogere functiegroep moet worden ingedeeld. Vervolgens worden in de resterende functiejaren stappen genomen per jaar als je nog niet het maximale aantal functiejaren van de betreffende functiegroep hebt bereikt.

Uniforme functieomschrijvingen

Wij hebben aan de directie laten weten, dat de hang naar uniforme functieomschrijvingen en indelingen, haaks kan staan op de praktijk. Als werknemers meer taken hebben dan in de uniforme functieomschrijving staat, is de werkelijke functie maatgevend. Wij hebben begrepen dat de nieuwe functieomschrijvingen niet aan de werknemers zijn voorgelegd ter controle, om te kijken of de inhoud ook strookt met de werkelijke functie.

Als je het niet eens bent met de indeling

In een ledenvergadering die wij hebben gehouden over de functie herindelingen in Marum (op 1 februari ’18), bleek dat veel van de leden vinden dat hun functie te laag is ingedeeld. In de cao staat in art. 10 lid 4, dat wanneer werkgever en werknemer het niet eens zijn over de indeling, je dan de Vakraad om een indeling kan vragen. Daarbij is van belang dat je de functieomschrijving en daaraan gekoppelde indeling volgens Feenstra bekijkt op deze punten: 

  • geeft de functieomschrijving mijn taken en verantwoordelijkheden wel goed weer? Bijvoorbeeld: wordt wel vermeld dat je zelfstandig werkt, wordt wel vermeld dat ook warmtepompen tot de taken behoren; is wel vermeld dat ik ook praktijkopleider ben?
  • Vervolgens is het zaak de functie-indeling door Feenstra te controleren ten opzichte van het functiehandboek Metaal en Techniek dat onderdeel is van de cao. Het functiehandboek kun je vinden op onze website onderaan de pagina.

Een bezwaar tegen de indeling begint met het schriftelijk indienen van dit bezwaar bij de werkgever. Vervolgens, als dat niet tot een oplossing leidt of er niet binnen twee maanden een reactie komt, is de volgende stap om bezwaar in te dienen bij de Vakraad waarna er een onderzoek plaatsvindt en een bindende uitspraak gedaan wordt. Bindend voor zowel de werkgever als de werknemers. Je vindt de beroepsprocedure in bijlage 3 van de cao. 
Heb je hulp nodig heeft bij het beoordelen van de functie-indeling en het indienen van een schriftelijk bezwaar bij werkgever, meld je dan bij CNV Info, 030 7511007.

Venray
Ron Smeets
M 06 5111 5594,
E r.smeets@cnvvakmensen.nl

Barendrecht/Capelle ad IJssel
Arjan Huizinga
M: 06 5160 2032
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Heerhugowaard/Nieuw-Vennep
Klazina Tulner
M: 06 2248 6274
E k.tulner@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid