Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Functiehuis Lomans

Op 28 april hebben Roel van Riezen van CNV Vakmensen en Marjon Cocheret de la Morinière van FNV Metaal gesproken met de heer Lomans en mevrouw Krukkeland over de invoering van het functiehuis en het Lomans loongebouw.

Invoering functiehuis en Lomans loongebouw

De heer Lomans en mevrouw Krukkeland hebben aangegeven dat de invoering van het functiehuis en het loongebouw op zorgvuldige wijze is gebeurd en ook in samenspraak met de OR. Er zijn geen formele advies- of instemmingsaanvragen geweest, maar de OR is wel betrokken geweest in het proces van de invoering.

In de Cao Metaal en Techniek staat dat de invoering van een functiehuis gebaseerd moet zijn op het FC-handboek en dat is het geval. Het invoeren van een nieuw loongebouw mag volgens de Cao ook met de OR, alleen is het meestal zo dat dit met de vakorganisaties gebeurt. De vakorganisaties hebben wel twijfels bij de gevolgde procedure, want conform de Wet op de Ondernemingsraden had de OR instemming moeten verlenen op de invoering van het loongebouw en dat is niet gebeurd.

Er is nog een punt van onzorgvuldigheid wat wij hebben besproken en dat is het feit dat medewerkers van Lomans bij de invoering van het functiehuis een brief hebben ontvangen waarin hun nieuwe functie genoemd staat met daarbij het voor hen geldende salaris. Vervolgens is bij de invoering van het loongebouw Lomans besloten de salarissen die 10% boven het maximum van de betreffende schaal uitkomen te bevriezen. FNV en CNV Vakmensen hebben aangegeven dat dit niet kan en dat deze mensen hun salaris (plus Cao-verhogingen) gewoon zouden moeten behouden conform de afspraken en garanties die daarover zijn gegeven.

Afspraken

Wij hebben afgesproken dat Lomans bij de werkgeversorganisatie en bij de adviseur die de invoering van het functiehuis en loongebouw heeft ondersteund, advies gaat inwinnen over deze situatie. Wij wachten de reactie van Lomans af. Het gesprek met de heer Lomans en mevrouw Krukkeland verliep prettig en wij hebben na afloop nog een rondleiding gekregen door het pand in Amersfoort. Wij hopen en verwachten dat we in deze sfeer tot een goede oplossing komen voor de medewerkers van Lomans die het betreft! Wij verwachten jullie begin juni meer te kunnen vertellen over de reactie van Lomans.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid