Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Elster-Instromet verwerpt tegenvoorstel op eindbod

Naar aanleiding van de mislukte onderhandelingen sociaal plan heeft Elster-Instromet een eindbod uitgebracht. Dit eindbod is op 13 april met jullie besproken.

Op hoofdpunten bestond het eindbod uit een beëindigingsvergoeding gebaseerd op de transitievergoeding met een correctiefactor van 1,1, waarbij de vergoeding niet meer dan € 100.000 kan zijn, en een looptijd tot 31 december 2018. Dit eindbod is door jullie, de medewerkers van Elster-Instromet, unaniem weggestemd.

Tegenvoorstel

Om uit de impasse te komen hebben CNV Vakmensen, FNV Metaal en De Unie nog een tegenvoorstel gedaan. Dit tegenvoorstel hield op hoofdlijnen in:
  • Een looptijd tot en met 31 december 2019 
  • Een beëindigingsvergoeding van 2 keer de transitievergoeding, gemaximeerd op € 154.000 (voor 2017) of 1 jaarsalaris als dit meer bedraagt dan € 154.000
  • Geen aparte ouderenregeling 
Vakbonden hebben Elster-Instromet tot 21 april 2017 de gelegenheid gegeven om te reageren op dit voorstel.

Reactie Elster-Instromet

Op 21 april ontvingen wij de volgende reactie van Elster-Instromet op ons tegenvoorstel:

"Naar aanleiding van deze personeelsbijeenkomst, hebben jullie ons enkele wijzigingen aan ons eindbod voorgesteld. We moeten opnieuw vaststellen dat de verwachtingen van het personeel nog steeds ver verwijderd zijn van het eindbod dat we hebben voorgesteld.

We blijven bij het eindbod zoals we dit reeds hebben voorgelegd. We hebben een plan voorgesteld dat beter is dan de wettelijke regeling en volledig in lijn met de nieuwe wetgeving. Indien er dan toch tot acties over gegaan zal worden, betreuren we dit ten zeerste. Voor ons is niet duidelijk waarop de factor 2,0 gebaseerd is, rekening houdend met de huidige juridische context.

Aangezien we geen akkoord kunnen bereiken met betrekking tot de factor en plafond, heeft het geen zin om wijzigingen te overwegen in andere elementen van het plan zoals wij dit hebben voorgesteld."

Lage beëindigingsvergoeding

Dit betekent dat Elster-Instromet nog steeds van mening is dat zij haar medewerkers kan afschepen met een zeer lage beëindigingsvergoeding. Hierbij verschuilen zij zich achter de gewijzigde regelgeving die een bodem legt in de vergoedingen die een ontslagen medewerker kan meekrijgen, maar ruimte laat om in sociale plannen een hogere vergoeding toe te kennen. 

Een hogere vergoeding waar ruimte voor is. Verkoop van de gebouwen van Elster-Instromet in Silvolde en de besparingen die de verplaatsing van werkzaamheden naar Mainz opleveren, zijn meer dan voldoende om de kosten van een goed sociaal plan te dekken. Zelfs dan houdt Elster-Instromet er nog geld aan over.

Driekwartvergadering

Om Elster-Instromet zover te krijgen om de hiervoor genoemde opbrengsten eerlijk met jullie te delen zijn acties blijkbaar nodig.

CNV Vakmensen, FNV Metaal en De Unie nodigen jullie dan ook van harte uit voor de driekwartvergadering op dinsdag 2 mei 2017 om 12 uur voor de poort van Elster-Instromet te Silvolde

Tijdens de driekwartvergadering moet van elke vakbond afzonderlijk tenminste 75% van de aanwezige leden akkoord gaan met het voeren van acties om tot een beter sociaal plan te komen. Alleen dan kan betreffende vakbond deelnemen aan de acties.

Wij zien jullie dan graag! Tot 2 mei!

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E:  G.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid