Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Eerste gespreksronde met directie Mueller

Op woensdag 29 maart hebben wij het eerste overleg gevoerd met jullie directie, bestaande uit de heren Tjepkema, Van Gorkum en Mulder. In dit kennismakingsgesprek hebben zij de Mueller-organisatie nader toegelicht en de werkzaamheden die door jullie binnen het Mueller-concern worden uitgevoerd.

Ook hebben zij ons de toekomstplannen ontvouwd en de plannen voor de centralisatie van de organisatie in Groenlo, die in april/mei 2018 zijn beslag moet krijgen.

In dit gesprek kwamen uiteraard ook de adviesaanvraag en de ideeën die leven bij jullie directie omtrent een eventuele verhuisregeling naar voren. Een concept hiervan is door de directie uitgereikt maar nog niet inhoudelijk besproken.

Omdat wij graag met de werknemers op de diverse vestigingen in gesprek gaan om na te gaan welke ideeën er bij jullie leven vanwege deze organisatieaanpassing gaan wij de vestigingen bezoeken en wel op:

Woensdag 12 april 2017 om:     
09.30 uur in ASSEN
12.30 uur in WESEPE                                               
16.16 uur in LICHTENVOORDE

Binnenkort ontvangen jullie de conceptverhuisregeling en deze zal dan onderwerp van gesprek zijn. Nadat wij alle ideeën en wensen hebben geïnventariseerd zullen wij onderhandelen (tezamen met een delegatielid van de COR) met jullie directie. De data hiervoor zijn ook al vastgelegd en wel 19 april, 3 mei en 31 mei. Uiteraard zal een verhuisregeling die met de vakbondsvertegenwoordigers wordt uitonderhandeld, ter besluitvorming in ledenraadpleging worden voorgelegd aan de leden van CNV Vakmensen, FNV en de Unie. Leden van de vakbonden hebben zoals altijd het laatste woord.

Jullie werkgever gaf aan dat zij het hele proces van besluitvorming met Ondernemingsraad en Vakbonden voor deze zomer afgerond willen hebben.

Wij hopen een ieder dan ook binnenkort te zien en te spreken in de vestigingen op 12 april.

Wij hopen jullie tot zover voldoende te hebben geïnformeerd, wij houden jullie op de hoogt en laat je ook op de hoogte houden.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid