Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

De WW repareren in de Metaal en Techniek

De uitkeringsduur bij werkloosheid is weer terug op niveau. Dankzij aanhoudende inzet van o.a. het CNV kan een werkloze werknemer in de Metaal en Techniek ook weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt.

Uitvoering Sociaal Akkoord
De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). 

Uitvoering principeakkoorden Cao’s Metaal en Techniek
De leden en de cao-commissie Metaal en Techniek volgen vanaf 2013 de ontwikkelingen en hebben de reparatie van de WW/WGA steeds meegenomen in de cao-voorstellen:

  • Zo zijn we in het cao- principeakkoord van 11 oktober 2013 overeengekomen om de gevolgen van de wetswijziging te onderzoeken en of er draagvlak is in de Metaal en Techniek om in te spelen op die wijzigingen;
  • In het cao- principeakkoord van 2015 hebben we afgesproken dat als vakbonden, werkgevers en overheid op centraal niveau overeenstemming bereiken over één regeling voor het derde jaar WW, met uitvoering op landelijkniveau, dan maken werkgevers en vakbonden in de Metaal en Techniek afspraken over de reparatie van de duur en de opbouw van de WW, zoals dat in het Sociaal Akkoord was afgesproken;
  • In het cao- principeakkoord van 21 april 2017 hebben we een akkoord bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden cao’s ingaande 1 mei 2017. Hierin de afspraak dat de bestaande afspraak uit het vorige principeakkoord over de reparatie van de duur en opbouw van de WW van toepassing blijft. 

In de cao's Metaal en Techniek kan de reparatie van de WW en de WGA- worden afgesproken. We passen de afspraken in het Sociaal Akkoord toe om de werknemersverzekering in de cao af te spreken. Werkgevers betalen de premie voor het wettelijk deel. Werknemers betalen voor de aanvulling in de cao (+/-0,2%-0,6%). Hiermee wordt de aanvulling geregeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. De kaderleden van CNV Vakmensen in de cao-commissie Metaal en Techniek staan positief tegenover deze aanvulling en om de afspraken over de uitvoering in de de cao te regelen. 

De cao- commissie wil graag jouw mening weten! Vul de enquête in voor dinsdag 24 oktober 2017. Voor het invullen van de enquête https://q.mwm2.nl/3qNlbrSQ8ECf6rmWi76PvQ heb je onderstaande inlogcodes nodig:

Cao Metaalbewerking: MET 33214300
Cao Technisch Installatiebureau: MET 33214500
Cao Carrosseriebedrijven: MET 33214000
Cao Isolatiebedrijven: MET 33214200
Cao Goud en Zilver: MET 33214100

Peter de Vries, voorzitter Cao Commissie Metaal en Techniek

Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar
E: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl
T. 06-5160 1960
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid