Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Croonwolter&dros info september 2017

Directie Croonwolter&dros weigert met vakbonden te onderhandelen. Voor de zomer hebben we jullie middels twee pamfletten geïnformeerd over de wijze waarop de directie van Croonwolter&dros werknemers probeert te ontslaan.

Er werden bij ontslagen werknemers onterecht vakantiedagen ingehouden, vroegpensioenrechten in de waagschaal gelegd en er werd willekeur toegepast in de hoogte van ontslagvergoedingen. Dankzij de interventie van de vakbonden zijn deze fouten met terugwerkende kracht hersteld.

Sociaal plan

We hebben jullie geïnformeerd dat de vakbonden graag bovenstaande situaties wil voorkomen en wij daarom aan de voorkant een Sociaal Plan wilden afsluiten voor de komende reorganisaties bij de afdelingen telefonie en DBM. Helaas weigert de directie van Croonwolter&dros om met de vakbonden een Sociaal Plan af te spreken. Uiteindelijk heeft de directie er zelfs voor gekozen om alleen met de ondernemingsraad hierover afspraken te maken. De ondernemingsraad is helaas hierin meegegaan.

Niet alleen is dit jammer, maar vooral ook een gemiste kans om voor de getroffen collega’s een fatsoenlijke ontslagregeling af te sluiten. De ondernemingsraad is namelijk akkoord gegaan met een ontslagvergoeding die gelijk is aan de Vrijwillige Vertrek Regeling 2015 (VVR) van Croon Elektrotechniek. Dat de ontslagvergoedingen destijds niet zo hoog waren had te maken met de economische crisis. En hier kon Croon Elektrotechniek zelf niks doen.

Mismanagement

Nu wordt er echter gereorganiseerd omdat Croonwolter&dros veel geld verliest door mismanagement. De fusie tussen Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros is onderschat. Er is voldoende werk, maar door mismanagement wordt dit met verlies afgesloten. Voor ons is het daarom onbegrijpelijk dat de ondernemingsraad akkoord is gegaan om dezelfde ontslagvergoeding af te spreken. De ontslagen werknemers betalen nu de rekening van het mismanagement. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden ook geconstateerd dat diverse medewerkers op basis van ‘slecht’ functioneren een hogere ontslagvergoeding meekrijgen. Waarom dit niet kan gelden voor de medewerkers die nu gedwongen worden ontslagen, is ons een raadsel.

Harmonisatie Regelingenboek

De directie van Croonwolter&dros is momenteel druk bezig om samen met de ondernemingsraad de huidige personeelsregelingen van Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros samen te voegen tot één nieuwe personeelsregelingenboek. Dit gaat dus over wijzigingen in jullie arbeidsvoorwaarden, zoals vergoedingen met betrekking tot overwerk, reistijd, reiskosten, karweiwerk, consignatiediensten, maaltijdvergoedingen, jubileumuitkeringen, etc. Kortom, zaken die je portemonnee raken.Ook op dit punt is door de directie en de ondernemingsraad besloten om de vakbonden buiten de deur te houden. We zijn uitgenodigd om geïnformeerd te worden, maar een reactie of inbreng van de vakbonden op het nieuwe personeelsregelingenboek is niet gewenst.

Deze uitnodiging hebben we daarom afgeslagen. Als belangenvertegenwoordigers van honderden vakbondsleden werkzaam bij Croonwolter&dros willen we dat onze inbreng serieus genomen wordt. Voor alleen een kopje koffie én om de directie een alibi te verschaffen dat de vakbonden betrokken zijn geweest bij het nieuwe personeelsregelingenboek, passen we.

Een akkoord tussen de directie en de ondernemingsraad over een nieuwe personeelsregelingenboek is overigens pas rechtsgeldig als je als werknemer daar ook individueel voor tekent. Croonwolter&dros mag een werknemer niet dwingen om akkoord te gaan met de wijzigingen. Zolang je jouw handtekening niet zet onder deze nieuwe regeling blijven jouw oude regelingen (en arbeidsvoorwaarden) dus geldig.

Ons dringende advies is om niks te tekenen voordat je een van onze vakbondsjuristen er naar hebt laten kijken.

Werknemers verliezen vroegpensioenrechten

Per 1 september heeft Croonwolter&dros 24 werknemers overgeplaatst naar TBO SSC-ICT Diensten BV. Deze werknemers is gemeld dat er niks aan hun arbeidsvoorwaarden (salaris, dienstenjaren, etc.) verandert. Deze informatie is echter niet juist. De betreffende werknemers zullen namelijk onder een andere pensioenfonds vallen, waardoor zij hun zgn. vroegpensioen/VOP-rechten (voorwaardelijke ouderdomspensioen) kwijt zullen raken. Dit gaat al gauw om enkele duizenden tot wel honderd duizend euro per medewerker.

Helaas is ook over dit onderwerp afgelopen zomer een akkoord gesloten tussen de directie met de ondernemingsraad zonder de vakbonden hierbij te betrekken. Wij hebben er bij de directie op aangedrongen om bovenstaande verlies aan vroegpensioenrechten met terugwerkende kracht ongedaan te maken.

Mocht je zelf één van deze werknemers zijn, neem dan contact op met ons.

Oproep: sterke vakbond nodig, nu meer dan ooit

Uit bovenstaande kun je wel opmaken dat het belangrijk is dat de directie van Croonwolter&dros de vakbonden weer serieus gaat nemen als gesprekspartner om de rechten van jou en je collega’s te kunnen beschermen. Helaas maakt de directie van Croonwolter&dros liever allerlei afspraken met de ondernemingsraad, die veel minder verstand hebben van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Niet alleen worden werknemers hierdoor benadeeld, zoals verkeerde of te lage ontslagregelingen en/of verlies van vroegpensioenrechten, ook worden deze afspraken nooit ter stemming voorgelegd aan de achterban, waardoor werknemers geen inspraak en zeggenschap hebben.

Om de directie duidelijk te maken dat de vakbonden als een serieuze gesprekspartner gezien moeten worden, moeten we als vakbond sterker worden. Dat kan alleen als we ook gesteund worden door sterke vakbondsleden. Vakbondsleden die met ons willen meedenken en meepraten over de koers én willen meehelpen met het informeren van alle collega’s. Niks doen is geen optie. Want nu wordt misschien alleen jouw collega benadeeld, maar de volgende keer kun jij het zijn.

Geef je daarom op via onderstaande contactgegevens.

Het gezamenlijke pamflet van de vakbonden tref je aan onder het kopje downloads.

Loes Bezemer-Videler
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +316 30 00 3607
E. l.bezemer@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid