Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Cao-onderhandelingen VolkerWessels Telecom

In de Ondernemings-cao is, in samenspraak tussen directie en vakbonden, de ambitie opgenomen om het bestaande overlegmodel niet voort te zetten en per 1 maart 2015 te vernieuwen.

Op 22 januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vakbonden, ondernemingsraad VW Telecom en werkgever over het vernieuwen van het bestaande overlegmodel. Dit was een open overleg waarin gemeenschappelijke beelden en ervaringen met elkaar zijn gedeeld.

De Ondernemings-cao van VolkerWessels Telecom bestaat voor een groot gedeelte uit de afspraken uit de landelijke CAO Technisch Installatiebedrijf( CAO TI) met daarbij een aantal aanvullende afspraken. De CAO TI is de cao die verplicht van toepassing is in onze branche en waarbinnen ook onze concurrenten opereren. De afgelopen periode is zowel bij werkgever als vakbonden de vraag ontstaan of het huidige proces rondom het sluiten van een Ondernemings-cao nog effectief is. Partijen ervaren het huidige overlegmodel als verwarrend aangezien in het huidige model meerdere processen door elkaar heenlopen.

Nieuw model:
Directie van VolkerWessels Telecom, vakbonden en OR zijn het op grote lijnen eens over het volgende model:
De Ondernemings-cao komt te vervallen.
De afspraken uit de CAO TI zullen gelden voor alle medewerkers van VolkerWessels Telecom. Dat wordt het cao-boekje. Vakbonden overleggen landelijk met de werkgeversvereniging over deze cao.
Daarnaast komt er een “Personeelsboekje VWT” met alle regelingen die specifiek bij VolkerWessels Telecom gelden. Daarin staan de regelingen die nu met de ondernemingsraad VW Telecom en de COR worden afgesproken. Ook de aanvullende afspraken uit de Ondernemings-cao (die niet reeds worden geregeld in de CAO TI) komen in dit personeelsboekje. Op deze manier blijven alle regelingen bestaan.

Wie is gesprekspartner in het personeelsboekje?
Per onderwerp kan in het personeelboekje worden bepaald wie de gesprekspartner is voor het betreffende onderwerp: vakbonden, ondernemingsraad VW Telecom of COR. In de toekomst zullen dan zowel de afspraken uit de CAO TI als dit Personeelboekje VWT van toepassing zijn. Een werkgroep zal een verdeling voorstellen van de onderwerpen over de gesprekspartners.

De werkgroep zal een concept convenant opstellen waarin gemaakte afspraken goed worden geborgd en er zullen afspraken worden gemaakt over de communicatie naar de werknemers.

In een volgend overleg met vakbonden, ondernemingsraad VW Telecom en werkgever zal het voorstel van de werkgroep verder worden besproken. De vakbonden zullen het uiteindelijke voorstel ook voorleggen aan hun leden.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Namens FNV Joost van Herpen
Namens CNV Vakmensen Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Namens Qlix Caspar Vlaar
Namens VolkerWessels Telecom Wido van de Mast
Namens de ondernemingsraad VWTelecom Nico van de Laar
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid