Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Akkoord sociaal plan Engie

De gezamenlijke bonden CNV, FNV en De Unie hebben na constructief overleg een centraal sociaal plan afgesloten met Engie. Een plan om de sociale gevolgen van reorganisaties bij Infra & Mobility / Refrigeration, ook mogelijke toekomstige reorganisaties door Services Connected / LEAN 18, op te vangen.

Onderhandelingsresultaat
Alhoewel we er na de eerste onderhandelingsronde nog lang niet waren, hebben we tijdens de tweede ronde een aantal muren kunnen slechten. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. 

Op hoofdlijnen hebben FNV, CNV en De Unie het volgende met Engie afgesproken: 

 • Ingangsdatum 1 januari 2017 met een looptijd van 2 jaar, tot en met 31-12-2018.
 • De medewerkers die kiezen voor beëindiging dienstverband via een vaststellingsovereenkomst en de medewerkers die kiezen voor toetsing ontslag door het UWV ontvangen, dezelfde beëindigingsvergoeding.
 • De beëindigingsvergoeding wordt berekend op basis van de neutrale (correctiefactor = 1) kantonrechtersformule en bedraagt maximaal € 125.000.
 • De beëindigingsvergoeding kan bij oudere werknemers worden ‘afgetopt’. Dit betekent dat zij niet meer mee kunnen krijgen dan zij aan inkomstenderving hebben tot aan AOW-gerechtigde leeftijd. Bij de berekening van de inkomstenderving wordt alleen rekening gehouden met de WW-uitkering die de oudere werknemer zal ontvangen. IOW en IAOW worden niet meegenomen in de berekening.
 • Oudere werknemers die te maken krijgen met aftopping ontvangen tevens het werkgeversdeel van de pensioenpremie tot aan AOW-gerechtigde leeftijd.
 • De oudere werknemer die te maken krijgt met aftopping ontvangt nooit minder dan de transitievergoeding waar hij recht op heeft.
 • De medewerkers blijven gedurende hun opzegtermijn in dienst van Engie en zijn tijdens deze periode vrijgesteld van werk.
 • De medewerkers kunnen gebruik maken van begeleiding van werk naar werk voor de duur van 6 maanden. Eventueel kan deze periode tweemaal verlengd worden met 3 maanden. De kosten van de begeleiding komen voor rekening van Engie.
 • Er is een budget voor om-, her- en/of bijscholing van € 2.000 per medewerker.
 • Leden van FNV, CNV en De Unie ontvangen 1 jaar vakbondscontributie als hun dienstverband wordt beëindigd.

Ledenraadpleging
De afspraken worden nu uitgewerkt in het centraal sociaal plan. Zodra de uitwerking gereed is, ontvang je natuurlijk de volledige tekst van het centraal sociaal plan. Op dat moment zullen wij je ook informeren over de informatiebijeenkomsten die vakbonden zullen organiseren om het onderhandelingsresultaat toe te lichten. Tevens zullen wij je dan laten weten hoe je via een stemming kunt aangeven of je wel of niet akkoord bent met de afspraken in het sociaal plan. 

We gaan ervan uit je hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je echter nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag.

Henk Jongsma
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 38 30 73
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl 

Mede namens bestuurders CNV Vakmensen
Wilko van Niejenhuis
Arjan Huizinga
Dolf Polders
Ron Smeets
Gerard van der Molen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid