Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Akkoord over de voorwaarden Tata Steel

De vakbonden hebben een principe akkoord bereikt over de voorwaarden en gestelde eisen als de Joint Venture tussen Tata Steel en ThyssenKrupp definitief doorgaat.

Wij zullen als vakbonden echter zoals aangegeven niet instemmen voordat het adviestraject met de COR is afgerond en daarnaast onze leden hebben ingestemd met het resultaat.

Werkgelegenheid

Voor alle Nederlandse vestigingen geldt dat er geen gedwongen ontslagen vallen.
De komende 3 jaar zullen 300 tot 400 arbeidsplaatsen vervallen door synergie effecten voornamelijk in de ondersteunende diensten en overhead te realiseren door natuurlijk verloop.
Het dreigende verlies van 2000 arbeidsplaatsen is hiermede flink beperkt.
Voor Tata Steel IJmuiden zal het werkgelegenheidspact verlengd worden met 5 jaar tot 1 oktober 2026, gelijk aan de afspraak die hierover in Duitsland is gemaakt.
Hiermee hebben de werknemers een baangarantie voor de komende 8 en half jaar.

Garanties voor de toekomst

Er zullen geen schulden of garantstellingen komen in TSN.
Voldoende waarborgen zijn gegeven dat TSN kan blijven investeren in de toekomst o.a. voor de re-lining van Hoogoven 6 en toekomstige investeringsprogramma (star 1 en 2).

TataSteel Nederland blijft min of meer een zelfstandige onderneming binnen de JV met een eigen Directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen .
De huidige structuur van TSN blijft gehandhaafd.
TSN blijft baas in eigen onderneming met zeggenschap over de gemaakte winst.

TataSteel blijft een geïntegreerd staalbedrijf met een substantiële vertegenwoordiging van huidige afdelingen en ondersteunende diensten.
Het wordt dus geen kale productie site.
Hoofdkantoor van de J.V. (100 tot 150 nieuwe banen) komt in de regio Amsterdam.
Het hoofdkantoor van R en D komt in IJmuiden.

Uitbesteden van diensten, naar bijvoorbeeld lage lonen landen, past niet in de afspraak van het behoud van een geïntegreerd staalbedrijf. Er bestaan geen plannen of intenties om onderdelen uit te besteden.
Mocht J.V. gebruik gaan maken van TCS voor de IT diensten, dan zal dit geen invloed hebben op de gemaakte protocol afspraken voor GIS.

De HTD zal als een volwaardige technische dienst blijven bestaan.
HTD blijft de essentiële technische dienst voor IJmuiden.

TSP is een belangrijk onderdeel binnen IJmuiden en van belang voor het behoud van de geïntegreerde site en waardeketen in IJmuiden.
TSN heeft met TataSteel Ltd. de afspraak gemaakt dat alle bestaande activa die onderdeel zijn van de huidige geïntegreerde waardeketen na vorming van de JV onderdeel blijven van TSN.
Deze afspraak geldt ook voor TSP.

Alles bij elkaar is er veel bereikt

We gaan dit met elkaar bespreken en uiteraard uw oordeel vragen.
Daarvoor zullen wij 2 dagen met 2 ledenvergaderingen per dag en met een week tussenpozen organiseren.
U heeft dus 4 mogelijkheden om naar een bijeenkomst te komen.
Voor nu dank voor al uw steun en hulp.
Er komt een aparte uitnodiging voor de ledenraadpleging.

Peter Boeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid