Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

3e ronde cao M&T verloopt zeer moeizaam

Op woensdag 29 maart hebben wij voor de 3e keer met de werkgevers onderhandeld over een nieuwe cao MT. De onderhandelingen verlopen erg stroef. Tot op heden hebben werkgevers vooral veel voorstellen afgewezen.

CNV Vakmensen wil afspraken maken over de problemen die ontstaan omdat werknemers langer moeten doorwerken. Afspraken om gezond langer te kunnen blijven werken. Ook is het van belang dat jonge vakmensen instromen om het verwachte tekort op te vangen en om jonge werknemers een kans en perspectief te geven op de arbeidsmarkt. Wij willen hiervoor een generatiepact in het leven te roepen; oudere werknemers kunnen minder gaan werken waarvoor jongere werknemers in dienst worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw.

Werkgevers zeggen dat ze hierover willen meedenken, maar zijn niet bereid om hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Zij komen ook nog niet met concrete voorstellen over loon doorbetalen. Ook doet men nog geen harde toezeggingen over het in dienst nemen van jonge werknemers binnen het generatiepact. Wij vinden dat je dan niet spreekt over een generatiepact, maar over een hele magere ouderenregeling. Hiermee wordt het probleem niet opgelost.

CNV Vakmensen vindt daarnaast dat werknemers zeggenschap moeten krijgen over hun eigen loopbaaninvulling. Dit willen wij realiseren door middel van een leerrekening. Dit is een persoonlijk opleidingsbudget, waarover werknemers zelf zeggenschap hebben. Werknemers hebben hierdoor de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. Werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Mensen zijn voorbereid op de toekomst en breed inzetbaar. Dit is zowel voor werknemers als werkgevers een dikke meerwaarde. Ook op dit punt geven werkgevers niet thuis.

Op woensdag 12 april staat al weer de laatste onderhandelingsronde gepland. 
Er moet dan enorm veel gebeuren om uit te komen op een fatsoenlijk resultaat. Wij hopen dat de werkgevers de urgentie inzien van de huidige problematiek en met ons mee willen denken in oplossingen!

De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Peter de Vries, kaderlid en voorzitter cao-commissie Metaal en Techniek

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid