Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Goud- en Zilvernijverheid - Nieuws

1e Cao-onderhandelingsronde Metaal en Techniek:

Draait alles om vakmensen in de techniek. Op afgelopen woensdag 21 januari 2015, zaten vakbonden en werkgevers in de Metaal en Techniek voor het eerst weer aan tafel om te spreken over uw nieuwe cao.

De dag stond in het teken van toelichting op de verschillende cao-voorstellen. De partijen, vakbonden en werkgevers hebben hun eigen invalshoek. In de kern gaat het om wat er in de cao moet staan en wat voor vrijheid geef je aan de werkgever en aan de werknemer om zaken zelf te regelen. En kunnen we met elkaar een brug slaan aan tafel of komen we net zoals bij de vorige cao in een conflict terecht? Na de volgende cao-onderhandelingen weten we meer.

De werkgevers geven aan dat het nog steeds slecht gaat in de sector; de restanten van de crisis zijn hard en zichtbaar en de druk op de prijzen is hoog. Gelukkig trekt de omzet wel weer aan. Van werknemers wordt meer flexibiliteit verwacht en tegen goedkopere arbeidskosten. Werken op avonden en andere tijdstippen moet normaal worden zonder dat daar een toeslag voor betaald wordt. Leeftijdsdagen zijn te duur geworden en daardoor vinden oudere werknemers ook minder snel werk.

De werkgevers willen meer ruimte voor het maken van dienstroosters binnen ruimere dagvensters. Ontzie-maatregelen voor oudere werknemers vinden ze uit de tijd. Meer oudere werknemers moeten ook kunnen overwerken, en in ploegen- en storingsdiensten meedraaien omdat de leeftijdsverdeling in de bedrijven scheef ligt. Men wil de leeftijdsgrens verhogen van 55 naar 60 jaar. Daarom moet de cao herzien worden! De werkgevers willen een cao waarin meer ruimte is voor maatwerk voor bedrijven, zonder betrokkenheid van vakbonden. Men wil daarbij een verschil maken in centrale cao-afspraken en afspraken die je kunt maken op het bedrijf tussen werkgever en ondernemingsraad (OR). En als die er niet is, tussen werkgever en de werknemer.

Kan de cao dunner?
De afgelopen jaren staat de cao steeds meer ter discussie. De cao zou volgens werkgevers te veel regelen (te dik zijn). De cao zou om op bedrijfsniveau goed te kunnen functioneren te weinig flexibel zijn. Ook zouden werknemers zich niet kunnen vinden in de afspraken met de vakbonden volgens de werkgevers, er zijn immers veel werknemers geen lid. Daarom moet de cao dunner en kunnen regelingen geschrapt worden.

Het gaat in onze bedrijfstak om 300.000 werknemers bij 27.000 vooral kleine bedrijven. CNV Vakmensen wil best kijken of de cao in een begrijpelijker taal geschreven kan worden. Maar we zijn kritisch in het zo maar gaan schrappen van regelingen.

Waarom is een cao belangrijk?
CNV Vakmensen vindt de cao nog steeds super belangrijk. De werknemer in de metaal en techniek is voor zijn levensonderhoud, en voor dat van zijn gezin, aangewezen op arbeid in dienstbetrekking bij een werkgever. In de tweede plaats is hij als regel economisch en sociaal de zwakkere partij tegenover die werkgever. Vaak heeft dit tot gevolg dat de werkgever de contracts-voorwaarden kan opleggen. Dat is ook de reden waarom tegenkrachten zijn ontstaan in de vorm van een vakbond zoals CNV Vakmensen, die opkomt voor de belangen van werknemers. Omdat het moeilijk is zelf te onderhandelen met je werkgever voor je eigen individuele arbeidsovereenkomst. De kernvraag is dus opnieuw, wat kun je zelf regelen met je werkgever of wat wil je dat de vakbond voor je in de cao afspreekt? Spreek er met jouw collega’s over.

Wil de vakbond veranderen en vernieuwen?
Ja, we willen als vakbond best veranderen en vernieuwen. De werkelijke vernieuwing is volgens ons om van medezeggenschap naar zeggenschap te gaan. Meer zeggenschap van de werknemer over arbeidstijd, dienst/werkroosters, deeltijdwerk, (vak)opleiding, eigen ontwikkelingsbudget en van goede begeleiding van werk naar werk. Maar ook dat er een minimum in een regeling is aangebracht zodat je als werknemer daar op terug kan vallen. Daarom vinden we de huidige minimum-cao een goede cao.

We gaan in gesprek met onze cao-commissie en als het meer duidelijk wordt welke richting we opgaan, dan zullen we ook ledenbijeenkomsten gaan beleggen, om met de leden en werknemers te praten over onze cao.

Op dinsdag 27 januari 2015 praten we verder met de werkgevers en hopen we daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de richting van een goede nieuwe cao. Uiteraard krijg je daarna weer een nieuwsbrief.

Kijk ook op onze website www.cnvmetaaltechniek.nl

De onderhandelingsdelegatie CNV Metaaltechniek.
Marco Hietkamp, landelijk bestuurder,
Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Jurriaan Weerheijm, vrijwillig delegatielid cao commissie

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid