Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vakraad

De cao-partijen die de cao's Metaal en Techniek afsluiten, werken samen in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, kortweg Vakraad genoemd.

In de Vakraad worden cao's afgesloten, met regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling. Ook wordt beleid ontwikkeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling en de levensloopregeling.

De stichting is in 1947 opgericht als Vakraad voor de Metaalnijverheid. Toen heette de bedrijfstak de 'Kleine Metaalnijverheid', later gewijzigd in 'Metaalnijverheid', in 1997 gewijzigd in 'Metaal en Technische Bedrijfstakken'. Vanaf 2003 heet de bedrijfstak: Metaal en Techniek. Die laatste benaming geeft kort maar krachtig weer waar de bedrijfstak voor staat: een dynamische bedrijfstak waarin het product en de innovatie via techniek centraal staan.