Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Provisieregeling

Als de hoogte van je inkomen afhankelijk is van je prestaties, spreek je van een provisieregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor autoverkopers die een bepaald aantal auto's moeten verkopen. Op grond van de verkoopresultaten krijgen ze dan provisie. Onder provisie wordt niet verstaan:

  • Het inkomensbestandsdeel met een vast periodiek karakter zoals een dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering of een gegarandeerde bonus.
  • Het inkomensbestanddeel dat voortkomt uit een beloningssysteem dat een onderneming hanteert, zoals stukloon en beloning naar inzet (merit rating).
  • Een variabel inkomensbestanddeel waarvan de omvang niet alleen is afgestemd op de prestatie van de werknemer.