Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Kraamverlof

Als partner heb je recht op 2 dagen kraamverlof. Deze staan niet in de cao, maar wel in het Burgerlijk Wetboek. Het bijzonder verlof is geregeld in artikel 62 van de cao en heeft betrekking op werkzaamheden als kaderlid van de bond. Als je kind thuis wordt geboren, moet je het kraamverlof in de eerste 4 weken na de geboorte opnemen. Als je kind in het ziekenhuis wordt geboren, neem je het verlof op in de 4 weken na de thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. Het kabinet heeft besloten dat het kraamverlof wordt uitgebreid. Naast de 2 betaalde dagen kraamverlof komen er 3 onbetaalde dagen bij. Deze dagen mag een werkgever niet weigeren. Het betreft nog een wetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regeling ingaat.

Lees meer over kraamverlof