Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Dienstrooster

De cao's Metaal en Techniek spreken over een dienstrooster. Dat is het schema waarin je werktijd en je adv-tijd staan. Een dienstrooster moet minimaal een maand van tevoren bekend zijn. De werkgever overlegt met de werknemer over het dienstrooster en houdt, voor zover redelijk mogelijk, rekening met je omstandigheden. Als je vindt dat je werkgever daarmee onvoldoende rekening houdt, kun je bezwaar maken en in beroep gaan bij de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. Neem in dat geval contact met ons op.