Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carrosseriebedrijf - Nieuws

1 pensioenfonds voor Techniek

CNV Vakmensen wil dat er 1 pensioenfonds komt voor zowel groot- als kleinmetaal. Dus 1 pensioenreglement voor alle Technieksectoren die nu nog onder de Metaal en techniek, Motorvoertuigen en Tweewielers en de Metalektro vallen.

Voor alle deelnemers onder de pensioenregeling PMT en PME

CNV Vakmensen-bestuurders Peter de Jong en Marco Hietkamp zijn in december begonnen met ‘verkennende gesprekken’ met werkgevers. Peter de Jong: "Het is een veelomvattend project om de pensioenregels van PME en PMT in elkaar te voegen. Dat vereist een zorgvuldige aanpak en goede regie."

Belangrijk doel is het bereiken van een toekomstbestendige pensioenregeling. Een betaalbare pensioenregeling – voor werknemers én werkgevers - die bovendien is aangepast aan de laatste wetgeving (2015 van kracht).

De cao-commissies van CNV Vakmensen in de sectoren metalektro en metaaltechniek hebben voorstellen voorbereid waarvan je hieronder de belangrijkste elementen aantreft.

Zekerheid

CNV Vakmensen wenst een zeker, stabiel en betaalbaar pensioen. Door de huidige ontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig om dat te bereiken. Want de afgesproken herstelmaatregelen blijken onvoldoende. Aanvullende maatregelen kunnen variëren van het tijdelijk verhogen van de pensioenpremie, een lagere opbouw van het pensioen, het tijdelijk premie betalen door alle pensioendeelnemers. Tegelijkertijd zou het bestuur van de samengevoegde pensioenfondsen moeten werken aan het veilig stellen van de pensioenen. Dat vereist goede en eerlijke reglementen. 

Ook moet worden nagedacht over het inbouwen van buffers om in de toekomst nieuwe narigheid redelijk buiten de deur te houden. En een tegenvaller, zoals die zich de afgelopen jaren voordeed, kan worden opgevangen. Bij dit laatste denken we dan aan het voor langere tijd handhaven van de pensioenpremie. Maar ook de mogelijkheid om in de toekomst de indexatie te verschuiven.

Gezond

Een goed pensioen is belangrijk. Er nog van kunnen genieten is minstens zo belangrijk, vindt CNV Vakmensen. Dus stellen we voor dat het nieuwe pensioenreglement regelt dat werknemers deeltijdpensioen kunnen opnemen. Heel simpel: een paar dagen werken per week én een paar dagen (alvast) wat rustiger aan kunnen doen. Zodat de latere AOW-leeftijd minder ‘pijn’ doet. Maar niet alleen dat. De technische sector heeft de komende jaren al z’n mensen hard nodig om het werk te kunnen verzetten. Werkgevers zien hun werkvloeren leeglopen tussen nu en 2025. Het is daarom van groot belang dat ouderen wat langer kunnen blijven om jongeren de kneepjes te leren. Maar ook zijzelf moeten kunnen leren op welke gezonde werkwijze je langer kunt blijven in het bedrijf. En werkgevers moeten de ruimte bieden lichter werk te verrichten als je wat ouder bent. Per cao in de sector Techniek willen wij ons beraden op passende voorstellen daarvoor.

Jong en toch een goed pensioen

CNV Vakmensen wil dat er een kleiner deel van het pensioen premievrij blijft (de franchise). Dat maakt dat jongeren sneller hun pensioen opbouwen en een werknemer met een laag inkomen en/of zwaar beroep toch voldoende kan opbouwen. Wij willen daarom dat de startleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar wordt.

Betaalbare pensioenpremie

CNV Vakmensen wil dat werknemers én werkgevers samen het risico dragen van een gevuld pensioenfonds. Dus als het lager uitvalt (zoals nu) dan kan een tijdelijke hogere pensioenpremie alleen als ook de werkgevers extra willen inleggen.

De verkleining van het premievrije pensioen (franchise) kan alleen als de werkgevers een extra bijdrage willen leveren. Dit geldt ook voor de verlaging van de startleeftijd tot 18 jaar en daarmee de bevordering van instroom van jongeren. Werkgevers moeten hun eigen belang hier zien: het werkveld aantrekkelijk maken voor jongeren.

CNV Vakmensen wil ook dat dempingsmaatregelen bij de verandering van oude naar nieuwe pensioenregels in tact blijven. Om een pensioenbreuk te voorkomen bij ontslag van een werknemer, moet het mogelijk blijven om de pensioenpremie te blijven betalen.

Toch eerder stoppen

Eerder uittreden dan de wettelijke AOW-leeftijd moet mogelijk blijven, vindt CNV Vakmensen. Daarom moeten overgangsregelingen in stand blijven. Wel is het logisch dat de datum van vervroegd uittreden ‘mee schuift’ met de wettelijke AOW-datum.

Nabestaandenpensioen

De opbouw van rechten voor het nabestaandenpensioen moet blijven bestaan. Zo blijft geregeld dat er ook een pensioen resteert voor nabestaanden bij overlijden van de pensioenpremiebetaler. Ook als deze al niet meer in de sector werkt.

Flexwerkers

CNV Vakmensen wil dat werkgevers in de metalektro en in de metaaltechniek voor flexwerkers dezelfde pensioenbijdrage betalen als voor werknemers in eigen dienst. Wij willen mogelijkheden bespreken waaronder flexwerkers binnen de pensioenregeling kunnen vallen.

Blijf op de hoogte!

Al met al een belangrijke ontwikkeling in het pensioenverhaal! Wil jij op de hoogte blijven van alle vorderingen en onze bemoeienis voor jouw goede pensioenregeling? Ga dan vandaag nog naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en controleer of wij over jouw juiste e-mailadres beschikken. Want onze volgende berichten verspreiden we per e-mail. Om zeker te weten dat jij niks hoeft te missen.

Peter de Jong, onderhandelaar Metalektro
Marco Hietkamp, onderhandelaar Metaaltechniek
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid