Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Zaterdag werken

Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag. Als regel wordt er op zaterdag niet gewerkt. Als incidenteel op zaterdag wordt gewerkt, kan de werknemer dit compenseren door een hele vrije dag in de week daaropvolgend. Uiteraard wordt voor de zaterdag het overurentarief betaald.

Voor garagebedrijven geldt een aparte regeling voor de zaterdag. Die staat vermeld in artikel 25 lid 7 van de cao voor het motorvoertuigen - en tweewielerbedrijf.

Enkele voorwaarden hierbij zijn:

  • het is niet verplicht om op zaterdag te werken
  • een werknemer kan maximaal twee zaterdagen per maand worden ingeroosterd
  • in totaal mag een werknemer niet meer dan vijf dagen per week worden ingeroosterd. (Wanneer er een zaterdag wordt gewerkt moet de werknemer dus een andere dag in die week vrij zijn)
  • op zaterdag wordt niet minder dan vier en niet meer dan zes uur gewerkt
  • de gewerkte uren worden vergoed in tijd of geld tegen minimaal 133,33 procent

Dit betekent dat een werknemer die zes uur werkt op zaterdag, daarvoor acht uur vrij krijgt. Deze uren moeten binnen acht weken worden opgenomen. De werknemer kan de gewerkte uren ook laten uitbetalen.