Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Storingsdienst

Een werkgever mag niet zo maar een storingsdienst invoeren. Voordat een consignatiedienst (storingsdienst/pieperdienst) wordt ingevoerd, moet in overleg met het medezeggenschapsorgaan een regeling worden getroffen. Hierin moeten afspraken staan over de vergoeding, zoals de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van telefoonkosten. Gewerkte uren buiten het reguliere dienstrooster tijdens de consignatie worden vergoed als overuren. Werknemers onder de 18 mogen niet worden verplicht tot consignatiedienst. Een medewerker ouder dan 55 jaar hoeft niet over te werken als hij consignatiedienst heeft. Er bestaan verschillende vergoedingen voor een storingsdienst. Dit hangt onder meer af van de tijdstippen waarop er een storingsdienst moet zijn. Bijvoorbeeld alleen tijdens werktijd of bijvoorbeeld 7 dagen in de week en 24 uur per dag (7x24).

Advies: Als je werkgever een storingsdienst wil invoeren, laat je dan voorlichten door CNV Metaaltechniek.