Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Zeer serieus aanbod van bonden voor cao Carglass

De wens van de werknemers is duidelijk, zorg nu dat er snel een fatsoenlijk akkoord komt! Een zeer serieus en goed aanbod van de bonden om snel tot een cao bij Carglass te komen heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd.

Een bijgesteld loonvoorstel in combinatie met de pensioenregeling en een uiterst creatief en vernieuwend voorstel om invulling te geven aan de huidige leeftijdsdagen, heeft helaas nog niet mogen leiden tot een snel akkoord over de nieuwe cao bij Carglass.

Wij melden al eerder dat er in deze onderhandelingen sprake is van een 3 tal serieuze obstakels om tot een cao te komen. Als vakbonden willen wij nu niet met kleine stapjes de onderhandelingen langer laten duren als strikt nodig is. Daarom hebben wij afgelopen dinsdag besloten een compleet voorstel te doen waarbij de 3 grote obstakels in één keer in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt een stap waar serieuze concessies worden gedaan, maar waar ook duidelijk grenzen worden aangegeven.

Pensioen

De vakbonden hebben nadrukkelijk aangegeven, dat de nieuwe pensioenregeling er niet toe mag leiden dat de mensen er uiteindelijk in hun netto salaris op achteruitgaan. De maximale premie voor de medewerkers mag daarbij niet boven de 10 % uit gaan, waarbij behoud van de huidige kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. De regeling zoals deze nu wordt uitgewerkt, voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft ook binnen de financiële grenzen van maximaal 10% premie voor de werknemers.

Inkomen

Door de hogere premie voor de nieuwe pensioenregeling (van nu 6% naar straks 10%), zal er in de vaste component van het inkomen van iedereen, de A factor, een aanvulling moeten worden gegeven om de hogere kosten van de pensioenregeling op te vangen. Wij hebben daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de beperkte mogelijkheden die Carglass op dit moment heeft.

Wij geven daarvoor 2 mogelijkheden:
 1. Een cao met een looptijd van 2 jaar, waarbij de A factor beide jaren verhoogd wordt met 0,5% extra per jaar. Daarnaast zal de B factor beide jaren 1,5% per jaar zijn.
 2. Een cao met een looptijd van 1 jaar, waarbij de A factor verhoogd wordt met 1% extra. Daarnaast zal de B factor 1% bedragen.
Hoewel dit natuurlijk een behoorlijke concessie van onze zijde is, vinden wij dat hiermee een verantwoorde en uitlegbare invulling wordt gegeven aan de loonvraag van de medewerkers binnen de mogelijkheden van Carglass. Daarmee hebben wij wel alle ruimte die wij hier zien gebruikt, anders komen de inkomens van jullie te zwaar onder druk te staan. Dit voorstel moet wel gezien worden in combinatie met de andere voorstellen die wij hier ook nog hebben gedaan.

Leeftijdsdagen

Wij hebben voorgesteld om het totaal aantal leeftijdsdagen dat een medewerker bij Carglass kan krijgen te verdelen over de volledige periode dat iemand in dienst is bij Carglass, om deze dagen te besteden als Duurzame Inzetbaarheidsdagenè DI dagen. Wij praten hier dan over een totaal van 90 dagen, die dan als volgt beschikbaar worden gesteld:
 • Tot 35 jaar 20 DI dagen
 • Tot 45 jaar 20 DI dagen
 • Tot 55 jaar 20 DI dagen
 • Tot 67 jaar 30 DI dagen
De DI dagen die aan een periode zijn toegekend, kunnen niet worden overgeschreven naar een volgende periode. Niet gebruikte DI dagen vervallen aan het einde van de periode. Dus iedere periode begin je weer met het aantal voor die periode toegekende DI dagen.

Openingstijden

Verruiming van de openingstijden tot 19.00 uur heeft consequenties voor het inkomen van de monteur in de 24 uurs service. De klussen komen dan immers pas ná 19.00 uur binnen! Wij hebben in overweging gegeven om gebruik te maken van de 24 uurs servicemonteur voor de gewenste verruiming van de openingstijden van het filiaal. Hier beraad de directie zich nog over.

Ziekteverzuim

Vakbonden hebben nadrukkelijk aangegeven dat het korten op inkomen bij ziekmelding en langdurige ziekte onbespreekbaar is. Dat heeft meer iets weg van bezuiniging op kosten bij ziekte. Als er iets gedaan moet worden aan het terugdringen van ziekteverzuim dan zal er eerst inhoudelijk gekeken moeten worden naar de aard van het verzuim. Vervolgens kan dáár een gerichte aanpak op worden georganiseerd.

Nu is de directie aan zet

De bonden hebben een serieus te nemen aanbod gedaan om goed en toch snel tot een voor beide partijen acceptabel resultaat te komen. Wij hopen dat de directie dit ook echt naar waarde weet te schatten en dit aanbod accepteert.Op 10 december gaan wij weer verder met de onderhandelingen.

Blijf ons steunen en wordt lid of maak uw collega lid. De Cao is belangrijk en is er voor jullie allemaal! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid