Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Principeakkoord cao Carglass: goed kan ook snel

De laatste jaren zijn wij er aan gewend geraakt, dat de onderhandelingen over de cao veel tijd kost en veel irritatie over en weer opriep. Niemand rekende dus op een snel traject waarbij ook nog eens, zowel voor de werkgever als voor de werknemers, een pakket aan afspraken kon worden gemaakt waar voor ieder voldoende punten in zijn opgenomen om tevreden te kunnen zijn.

Na afloop van de onderhandelingen van 4 december 2012 bleek er wel forse vooruitgang geboekt te zijn, maar er waren toch nog voldoende punten waar nog geen overeenstemming over kon worden bereikt. Dus, ja wel positief over de voortgang, maar nog niet zeker van de uitkomst. Als je eenmaal goed op snelheid komt, kun je toch nog behoorlijk hard op je gezicht gaan.

Principeakkoord Carglass

Gelukkig bleek dit besef niet alleen aan beide kanten voldoende aanwezig, maar wilde niemand het zover laten komen. Zorgvuldig werd geluisterd naar wat nu precies de wensen waren en wat dat zou kunnen betekenen. Op basis daarvan werden nadrukkelijke afwegingen gemaakt. Er werd vooral gekeken of en hoe iets wél zou kunnen om zo tot een besluit te komen. Het resultaat mag er zijn: een principeakkoord over een cao Carglass waarin, naar wij als vakbonden zeker denken, goede afspraken staan voor jullie als werknemers en toch ook voor Carglass.

Wens werknemer belangrijk

De kracht van dit akkoord en daarmee ook van de cao ligt in het gegeven dat er op diverse onderdelen keuzemogelijkheden zijn ingebouwd, waarbij de wens van de werknemer een belangrijke rol speelt. Het is dus niet zomaar zo, dat de werkgever/leidinggevende bepaalt welke keuze de werknemer zou moeten maken. Vanuit de keuze van de werknemer wordt gekeken op welke manier dit past binnen  de mogelijkheden van het werk. Daar zijn dan ook weer duidelijke afspraken over gemaakt.

Het jaar 2013 zal moeten uitwijzen hoe goed dit model kan werken en wij zullen als vakbonden er nadrukkelijk op letten hoe alles verloopt en hoe de ervaringen van jullie als betrokken werknemers hierin zijn. Jullie ervaringen bepalen hoe wij in de toekomst hier wel of, als het echt niet werkt, niet mee kunnen verdergaan.

Ledenvergaderingen januari 2013

Wij nodigen allen daarom uit voor de ledenvergaderingen waar alles wordt uitgelegd en waar jullie uiteindelijk kunnen stemmen over dit akkoord.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

17 januari 2013: Sittard
Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23

21 januari 2013: Zwolle   
Filiaal Zwolle, Simon Stevinweg 6  

22 januari 2013: Eindhoven   
Filiaal De Hurk, Hoevenweg 5   

23 januari 2013: Utrecht   
Filiaal Utrecht, Atoomweg 488   

24 januari 2013: Rotterdam 
  
Filiaal Spaanse Polder, Schuttevaerweg 41B

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid