Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Overleg Carglass levert aanpassing onderhandelingsresultaat cao op

De leden van de bonden hebben het voorgelegde onderhandelingsresultaat in februari met grote meerderheid afgewezen. De directie van Carglass heeft zich daarna beraden op de vraag hoe nu daarop te reageren. Dat heeft enige tijd gekost.

Uiteindelijk zijn de bonden op 24 april uitgenodigd voor een volgend overleg over de cao, wat resulteerde in een aanpassing van het resultaat zoals dat in februari aan de leden is voorgelegd.

De directie heeft direct ná het horen van de afwijzing van de leden aangegeven dat zij tijd nodig hadden om zich hierover te beraden. Dat betekende dat ons en jullie geduld aardig op de proef werd gesteld, want pas op 24 april werd er weer overleg gevoerd. Tijdens dit overleg werd door de directie direct aangegeven dat er financieel géén tot weinig mogelijkheden waren. Op dit moment loopt het gewoon niet goed in deze markt en dat merkt Carglass als marktleider ook. Kostenverhogingen moeten dus waar mogelijk nadrukkelijk vermeden worden. Ook in de cao speelt dit een grote rol. Wij hebben de directie heel duidelijk aangegeven dat wij én dus ook onze leden daar zeer goed van doordongen zijn, maar daarbij geldt dat de werknemers ook hun financiële verplichtingen hebben. Zij vragen geen forse loonsverhogingen, maar wel een faire verbetering van hun inkomen. Daar werken zij tenslotte ook hard voor, ook nu de markt minder gunstig is.

Pijnpunten

Wij hebben nadrukkelijk aangegeven waar voor deze cao de pijnpunten liggen en waar iets aan gedaan moet worden:

 • géén verdere doorvoering van flexibilisering
 • verlaging werknemersdeel pensioenpremie
 • verbetering van het inkomen

Aanpassing onderhandelingsresultaat

Nadat de directie haar standpunt en positie nogmaals met resultaatoverzichten had verduidelijkt, zijn zij nogmaals gaan nadenken over een verbetering van hun bod.

Uiteindelijk werd door de directie een laatste uiterste voorstel gedaan:

 • Géén verplichting meer voor deelname aan verdere flexibilisering en de Persoonlijke urenbank. Alleen nog op vrijwillige eigen keuze van werknemer.
 • Registratie en regels gebruik Persoonlijke urenbank wordt goed geregeld en duidelijk controleerbaar gemaakt.
 • Pensioenpremie bijdrage werknemer voor de duur van de cao verder omlaag naar 7,75 % (was 8%).

Dit is het uiterste bod wat Carglass kan en wil doen voor deze cao.Wij hebben als vakbonden aangegeven dat dit weliswaar niet volledig tegemoet komt aan de vraag van de leden en de werknemers, maar dat de boodschap van de directie duidelijk was: "méér is er niet!".

De stem van de werknemer telt

Wij zouden zo spoedig mogelijk het uitgewerkt voorstel én de regels over gebruik van de Persoonlijke urenbank ontvangen om dit nieuwe resultaat dan aan de leden voor te leggen. Het is dan aan de leden om dáár hun stem Vóór of Tegen aan te geven. Als bijlage treffen jullie nu dit resultaat aan en de vraag is aan jullie om middels bijgevoegd stemformulier aan te geven of jullie Vóór of Tegen stemmen.Wij roepen jullie op om in ieder geval massaal jullie stem per mail te sturen, want het gaat om jullie cao en het is toch héél gemakkelijk om digitaal even aan te geven wat je er van vindt.Kunnen wij rekenen op jullie stem!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Vriendelijke groeten,

Maaike van Os delegatielid CNV Vakmensen 
Gerlof Jongstra delegatielid CNV Vakmensen 
Ron Smeets Bestuurder CNV Vakmensen r.smeets@cnvvakmensen.nl 

Het aangepaste onderhandelingsresultaat vind je bij Downloads.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid