Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Carglass ver onder de maat

In zes ledenvergaderingen hebben de leden van de vakbonden het onderhandelingsresultaat van de CAO bij Carglass van de hand gewezen. De druk wordt te hoog en de waardering van de directie van Carglass ervaart men als te laag. CNV Vakmensen roept de directie op om de onderhandelingen te hervatten.

Resultaat blijft achter

De leden waren wel heel duidelijk in hun standpunt. Het onderhandelingsresultaat is onder de maat. Op teveel punten blijft het achter op ons mandaat, dus gaan wij niet akkoord. 75% van de aanwezige leden stemde tegen, wetende dat dit niet zomaar even een tussenbalans was. Hierdoor moeten de leden ook bereid zijn om een statement te maken en daar werd volmondig ja op gezegd. Dit is een zeer serieuze boodschap. Niet alleen omdat het resultaat werd afgewezen, maar vooral ook omdat de leden begrepen dat het dan kan betekenen dat daar wel eens een vervolg op kan komen dat verder gaat dan alleen maar in een vergadering iets afwijzen. De aanwezige leden vonden het jammer dat hun collega’s niet waren gekomen. Juist nu had het heel erg geholpen als iedereen die het niet eens is met wat er nu allemaal gebeurt, ook naar deze vergaderingen waren gekomen. Dat zou pas een statement zijn geworden, honderden Carglassmensen in ledenvergaderingen bijeen die daar openlijk aan de vakbondsbestuurder zouden melden dat zij het niet meer willen accepteren zoals het nu gaat en dat hun toch redelijke wensen uit het mandaat zomaar aan de kant werden geschoven door de directie.

Aanwezigheid leden is statement

Helaas is het zo dat veel mensen dachten en denken dat het toch niets meer uitmaakt en daarom maar thuis zijn gebleven. Ik wil mij verontschuldigen bij jullie. Mogelijk heb ik als bestuurder van CNV Vakmensen onvoldoende duidelijk kunnen maken dat aanwezigheid bij de vergaderingen dé manier is om duidelijk te maken waar je voor staat en dat jullie het samen kunnen en moeten maken. Aanwezigheid alleen al is een statement. Dat werkt wel degelijk! Dat is ook in het verleden al gebleken. Natuurlijk zit niemand te wachten op acties, maar dat wil niet zeggen dat dan alles maar moet worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens. Nu kan het zo zijn dat de directie denkt dat, omdat er niet honderden mensen naar de vergaderingen zijn gekomen, jullie het allemaal wel goed vinden. Ik hoop niet dat de directie die vergissing maakt!

Minimaal overeen te komen onderwerpen

De leden waren het er in grote getale over eens wat in ieder geval geregeld moet worden. Daar waren zelfs ruim 95 % van de aanwezigen het over eens.

  • Géén verdere flexibilisering. 
  • Verlaging van benodigde pensioenpremie volledig ten goede laten komen aan werknemer.
  • Voorgestelde inkomensverbetering is te mager.
  • Zaterdag werktijd blijft van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Laat heel helder zijn, iedereen realiseert zich volledig dat de markt nu niet gunstig is. Daarom houden wij nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden van Carglass. Toch stelt iedereen vast dat de meerwaarde van de CAO van Carglass ten opzichte van andere bedrijven sterk achteruit gaat. De huidige voorgestelde loonsverbetering van 1% (A factor) + 1,5% (B factor) bij normaal goed functioneren (geldt dus voor ± 75 % van de medewerkers), is amper gelijk aan een periodiek van een medewerker bij andere bedrijven en dan hebben wij het nog niet eens over de structurele loonsverhoging voor het loongebouw die dan voor iedereen geldt. Dat is alleen de 1% van de A factor.

Directie Carglass is nu aan zet

Ik heb de directie van Carglass de uitslag van de ledenvergadering laten weten. Vervolgens heb ik hen verzocht de boodschap zeer serieus te nemen en het overleg met ons te heropenen op basis van jullie mandaat zoals ook hierboven beschreven. De enige reactie tot heden was dat de directie wil weten hoeveel mensen op de ledenvergaderingen waren. Ik heb hen nogmaals aangegeven dat die aantallen niet voor hen bestemd zijn en dat zij nu aandacht aan de boodschap moeten besteden en deze zeer serieus moeten nemen. De directie is nu aan zet!

Leden maken de bond

Zoals vaker geschreven en tijdens de vergaderingen uitgelegd, zijn jullie als leden de basis van CNV Vakmensen. Jullie belang wordt door de bestuurder van de bond verwoord in het overleg met de directie. Jullie als werknemers en leden moeten het samen doen en ik help jullie daarbij met alle middelen die beschikbaar zijn. Als jullie als werknemers bij Carglass je weer kunnen samenpakken zoals dat in het verleden gebeurde, dan maken wij samen een sterke bond waar Carglass ook rekening mee zal moeten houden.


Ik roep jullie allemaal op om in ieder geval elkaar niet in de steek te laten. Wij werken al ruim 16 jaar samen aan een Carglass CAO die recht doet aan jullie inzet binnen de mogelijkheden van Carglass. Ik als onderhandelaar namens CNV Vakmensen vind jullie belangrijk genoeg om daar vol voor te blijven gaan, maar daar heb ik jullie wel bij nodig. Geloof in jezelf dan maken wij samen het verschil!

Voordelen lidmaatschap CNV Vakmensen

Bent u (nog) geen lid, meld u dan nu aan bij CNV Vakmensen.De eerste 6 maanden krijg je 50% korting op de contributie. Lid worden dus!

Lees hier alles over de voordelen van het lidmaatschap>>

En……samen denken, samen doen, samen sterk(er)!

Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen 
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid