Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Niet de onmogelijkheden maar mogelijkheden zoeken

Tijdens de 3e onderhandelingsronde werd vooral tijd besteed aan het toelichten van de cijfers, de huidige positie van Carglass en de ontwikkelingen die door Carglass voor de komende periode worden verwacht.

Op basis daarvan moet uiteindelijk toch de mogelijkheden worden gevonden om tot een goede cao te komen. Dáár ligt de uitdaging.
Nadat Carglass alle cijfers en ontwikkelingen en verwachtingen had toegelicht, was het aan de bonden om te reageren. Voor ons was nog niet alles voldoende helder. Zo blijft toch de vraag hoe de ruimte die is ontstaan door het forse inkrimpen van het personeelsbestand, is benut voor de mogelijkheden binnen Carglass. Er werd en wordt nogal wat geschoven met mensen en functies binnen de organisatie en dit zal ook voor de komende periode nog even voortduren. Dat is inmiddels ook bekend bij de OR en de medewerkers. Natuurlijk weet iedereen dat de markt niet meer is als enkele jaren geleden. Dat hebben wij als vakbonden ook herhaaldelijk aangegeven. Wij houden daar nadrukkelijk rekening mee, maar alles moet wel ook eerlijk gedeeld worden. Wij gaan nu niet roepen wat de werkgever de verkeerde info geeft en dat jullie alleen de vakbonden moeten geloven. Wij vinden het echter wél belangrijk dat jullie ook het hele verhaal kennen.

Kostenontwikkelingen
Vakbonden bij Carglass vragen een A-factor plus een B-factor van 2% en daarnaast een structurele inzet van 0,5% voor Individuele ontwikkeling van iedere werknemer. Is dat veel?
Laat ik het zo toelichten: de concurrenten betalen een cao-verhoging van enkele procenten aan iedereen, bóvenop de periodieke verhoging van méér dan 1% tot 2,5% voor iedere werknemer die nog niet aan zijn/haar maximum schaalsalaris zit. Carglass betaalt een A-factor van minder dan 1% aan iedereen én voor hen die nog niet aan hun maximum salaris zitten een B-factor van 2% als wij als vakbonden onze zin krijgen. Hier wordt door ons dus niet meer gevraagd dan elders al gegeven wordt.
Als wij het dan hebben over de andere zaken, dan zitten ook daar géén hoge kosten in. Wij houden daar de kostenontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten. De andere bedrijven staan er niet beter voor dan Carglass, maar schijnen beter te accepteren dat je werknemers ook serieus moet belonen voor hun inzet en om hen perspectief te geven voor de toekomst. Dát levert uiteindelijk ook een heel groot voordeel op: tevreden, gemotiveerde werknemers, alleen is dat niet één op één in geld uit te drukken!

Eigen keuzes maken
CNV Vakmensen is nadrukkelijk ook voorstander van het recht van de werknemer om eigen keuzes te maken. Daar zit wel een héél belangrijke voorwaarde aan: het recht ligt bij de werknemer en hij kan dan zelf kiezen of hij dat recht in geld wil omzetten of niet. Dus iedereen behoudt zijn volledige recht op verlof en kan er zelf voor kiezen om een deel daarvan om te zetten in geld. Die keuze kan dan jaarlijks worden gemaakt.
Dat keuzerecht geldt voor veel meer zaken, maar het blijft in 1e instantie het recht van de werknemer om te kiezen of en hoeveel hij wel of niet wil omzetten in geld.

Duurzame Inzetbaarheid

CNV Vakmensen vind het belangrijk dat mensen financiële ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dat lijkt niet zo belangrijk, maar er wordt steeds meer van jullie gevraagd en er verandert altijd wel weer iets in het werk en jouw eigen mogelijkheden. Om daar goed mee te kunnen omgaan is het belangrijk, dat je de kans krijgt om je te scholen voor de toekomst. Als je pas gaat nadenken over je toekomst als je het werk niet meer aan kunt, is het te laat. Daar moet je tegenwoordig constant aan blijven werken. Dat kost  tijd en geld en wij vinden het belangrijk dat Carglass daar ook mogelijkheden voor biedt. Dáár is onder andere die 0,5% voor nodig.

Leeftijdsdagen

Carglass wil de huidige leeftijdsdagen afschaffen. Wij zijn bereid daarin mee te gaan als de huidige groep medewerkers zelf kan kiezen of ze deze regeling willen behouden of over willen stappen op een nieuwe regeling die wel al voor al het nieuwe personeel zal gaan gelden. Ook hier weer een eigen keuze voor de werknemer.

En nog diverse andere zaken

Er zijn nog diverse andere punten waar wij overeenstemming over moeten krijgen, maar CNV Vakmensen is van mening dat er nadrukkelijk moet worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om tot goede afspraken te komen. Die mogelijkheden zijn er absoluut, maar je moet ze wel willen zien en benutten. In dit alles geldt nadrukkelijk dat het eventueel verkopen van bijvoorbeeld verlofrechten een ruil is van je eigen rechten en dus niet een verdienste van Carglass. Als vakbonden kijken wij nadrukkelijk naar wat je er bij krijgt en niet naar hoe je rechten die je al hebt, anders gaat benutten. Dat is niet méér, maar anders benutten van je eigen rechten die je toch al hebt!

Het voorlopig laatste overleg staat op 16 december gepland.Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Oh ja, nog even dit. Bent u (nog) geen lid, meld u dan nu aan bij CNV Vakmensen want
Samen denken       Samen doen    Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid