Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Heeft Carglass nog respect voor de werknemers?

Carglass kijkt nadrukkelijk naar mogelijkheden om kosten te besparen. Daarnaast worden ook taken van verschillende functies tegen het licht gehouden en gekeken of zij nog voldoen aan de gewenste doelstelling.

Het zou echter wel netjes zijn als, voordat besluiten worden genomen, eerst met vakbonden over de gevolgen daarvan wordt gesproken.

Kostenbesparing in de schoonmaak

Inmiddels is besloten om de schoonmaak binnen de filialen niet meer door schoonmaakbedrijven te laten doen. Het eigen personeel kan dit ook zelf wel, zo vindt men. Dit gebeurt zomaar zonder enig overleg met de vakbonden, niet vooraf en ook niet bij het invoeren. Dat is natuurlijk onacceptabel! In de cao zijn alle functies benoemd en de taken van die functies zijn beschreven. De directie kan nu niet zomaar eventjes besluiten, dat zij in het kader van bezuinigingen de schoonmaakcontracten opzeggen en het werk zomaar zonder overleg op het bordje van de medewerkers in de filialen schuiven. Wij hebben het hier niet over een tafel afvegen of wat troep in het pand opruimen, wij hebben het over het schoonmaken van het pand inclusief de ramen en de toiletten etc. CNV Vakmensen heeft inmiddels in een gesprek met de directie hiertegen nadrukkelijk bezwaar gemaakt. Wij verwachten dat Carglass vooraf hierover overleg voert met ons en als er overeenstemming is, nadrukkelijk te communiceren naar de medewerkers. Nu worden de mensen zondermeer voor een voldongen feit geplaatst en krijgen de mededeling, dat zij het maar onderling moeten regelen. CNV Vakmensen wordt helemaal niet geïnformeerd en moet via de leden horen, dat deze maatregelen inmiddels zijn doorgevoerd. Dit is voor ons onacceptabel! Zo ga je niet om met je medewerkers en ook niet met ons als vakbond. Wij zullen hierover direct na de vakantie in gesprek gaan met de directie en jullie informeren over de uitkomst daarvan!

Wijzigingen en vervallen van functies

Ook over de uitvoeringsplannen en communicatie over dit onderwerp is CNV Vakmensen uitermate ontevreden. Klantenadviseurs krijgen te horen dat hun functie per september komt te vervallen en dat er gekeken gaat worden naar alternatieven voor de betrokken medewerkers. Natuurlijk is het goed als Carglass constant kijkt naar de wijze waarop de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd en of de bestaande functies nog voldoen aan wat er van verwacht mag worden. Echter, op het moment dat er plannen worden uitgerold waarbij zonder meer wordt meegedeeld dat de functie van klantenadviseur komt te vervallen en dat de functie van hoofdmonteur wordt aangepast, zonder dat hierover vooraf met ons overleg is gevoerd, dan gaat de directie van Carglass veel te ver. Ook dit is onacceptabel voor ons, maar zeker ook voor de medewerkers.

Onacceptabel

Het kan toch niet zo zijn dat Carglass zo weinig respect toont voor haar medewerkers en de vakbonden, dat zij zonder enig overleg zomaar dit soort ingrijpende veranderingen gaat doorvoeren? Is het standpunt van Carglass dat mensen en vakbonden zondermeer alles dienen te accepteren wat Carglass wil? Mensen krijgen overal te horen dat zij altijd kunnen vertrekken als het hun niet bevalt! De angst van de medewerkers om hun baan te verliezen vertaalt zich inmiddels in het morrend accepteren van alle veranderingen. Vaak durft men zelfs niet meer de bond te informeren over deze respectloze handelswijze van Carglass. Men vindt het werk nog wel leuk, maar de omstandigheden bar slecht.

CNV Vakmensen vindt dit een onacceptabele ontwikkeling en heeft bij de directie aangedrongen om direct na de vakantie hierover overleg te hebben om de zaken weer recht te zetten. Jullie als werknemers zijn voor Carglass zeer belangrijk, dat moet Carglass ook laten zien door een respectvolle behandeling! Dit pamflet heeft een hardere toon, maar er wordt dan ook wel hard met jullie omgegaan. Dan kan het ook niet anders.

Leden zijn de bond

Zoals vaker geschreven en tijdens de vergaderingen uitgelegd, zijn jullie als leden de basis van CNV Vakmensen. Jullie moeten dan wel de moeite nemen om de bond te informeren en te steunen. Wij roepen jullie allemaal op om elkaar niet in de steek te laten. Wij werken al ruim 16 jaar samen aan een cao Carglass die recht doet aan jullie inzet. CNV Vakmensen vindt dat jullie door jullie werkgever met respect behandeld dienen te worden. Goede afspraken, goed en tijdig overleg, goede communicatie! Wij willen ons daar sterk voor blijven maken, maar daar hebben wij jullie wel bij nodig. Geloof in jezelf, dan maken wij samen het verschil!

Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen

r.smeets@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid