Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Enquete over uw carglass cao

Het einde van de looptijd van de huidige cao Carglass nadert. Op 1 januari 2016 moet er weer een nieuwe cao voor jullie staan.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat de cao door alle werknemers als hun arbeidsvoorwaardenpakket wordt gezien. Dat iedereen zich ook herkent in de voorstellen die wij indienen, zodat de cao echt van jullie allemaal wordt. Wij zetten dan ook al sinds enkele jaren een vragenlijst uit onder de leden en niet leden om iedereen inspraak te geven in de voorstellen die wij namens jullie indienen. De vragenlijst is anoniem en kent 5 hoofdthema’s:

Algemene zaken:
Algemene informatie over jouw werk, om inzicht te krijgen hoe de reacties van de diverse mensen gezien moeten worden in relatie tot je werk en werkplek.

Duurzame Inzetbaarheid:
In de huidige cao zijn een aantal afspraken opgenomen over duurzame inzetbaarheid en jullie eigen budget hiervoor. Daarvan willen wij nu weten of die ook goed bruikbaar zijn voor jullie.

Pensioen:
Ook heeft de wetgever een aantal regels rondom het pensioen veranderd, waardoor wij nu ook een vernieuwde regeling moeten afspreken. Dat is héél belangrijk, want daar zit veel van jullie geld in, dus kijk ook naar de vragen die hierover gesteld worden.

Diverse cao onderwerpen:
Dan zijn er natuurlijk ook de andere onderwerpen die in de cao geregeld moeten worden, zoals het inkomen en andere zaken.

De vakbond in uw bedrijf:
Tot slot wil ik ook graag weten hoe belangrijk jullie het vinden dat CNV Vakmensen / de vakbond de cao onderhandelingen voor en namens jullie voert.

Ik wil jullie dringend vragen even de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen en zsm terug te mailen naar mij. Een belangrijke vervolgvraag is of jullie deze vragenlijst willen doorsturen naar zoveel mogelijk collega’s zodat wij ook een breed gedragen beeld krijgen van wat jullie als medewerkers belangrijk vinden in jullie cao.

Ik hoop dat heel veel werknemers van Carglass de moeite nemen de vragenlijst in te vullen en ook aan andere collega’s doorgeven zodat ook zij hem kunnen invullen. Op basis van jullie inbreng formuleer ik de voorstellen van CNV Vakmensen en ga ik de onderhandelingen daarover voeren. Alle leden ontvangen in ieder geval de voorstellen. Niet leden kunnen deze voorstellen lezen op de website van CNV Vakmensen over Carglass.

De onderhandelingen staan voor dit jaar gepland op:
1e ronde 22 oktober
2e ronde 11 november
3e ronde 18 november
4e ronde 10 december
5e ronde 18 december

Graag voor 20 oktober invullen! Stuur deze ook graag door aan al je collega's!  

Hierbij de link naar het onderzoek