Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

CNV Vakmensen gaat in gesprek met Carglass

Deze zomer werden de medewerkers bij Carglass geconfronteerd met aankondigingen van hun managers over ingrijpende veranderingen in werk, werkplek en zelfs mogelijk verlies van hun werk. Duidelijkheid over deze ontwikkelingen zijn daarom dringend nodig.

Het daarop volgende pamflet van CNV Vakmensen bracht deze boodschap breed onder de aandacht en veroorzaakte daarmee toch nog flinke opschudding. 

Waar ging het nu precies om

In het kader van de kostenbesparing is besloten om onder andere te snijden in de schoonmaakkosten, door de contracten met de schoonmaakbedrijven en schoonmakers veelal op te zeggen. Vervolgens werden de medewerkers, afhankelijk van de wijze waarop de clustermanager dit lokaal wilde invullen, geconfronteerd met de mededeling dat men in het filiaal zelf maar zorg moest dragen voor de volledige schoonmaak van het filiaal. Op sommige plaatsen werd door de clustermanager besloten toch nog gebruik te blijven maken van een externe kracht voor de schoonmaak, op andere plaatsen moest het gewoon onderling worden opgelost.

CNV Vakmensen was niet geïnformeerd over dit voornemen en werd dus ook verrast door deze maatregel. De wijze waarop dit vervolgens werd uitgevoerd is natuurlijk ronduit beroerd. Slechte communicatie en overleg dragen niet bij aan gemotiveerde inzet van de medewerkers. Vervolgens werden mensen links en rechts overvallen met de mededeling dat hun functie in september zou vervallen. Het betrof hier de functie van Klantenadviseur. Logisch dat de paniek dan toeslaat. Ook hierover was CNV Vakmensen niet geïnformeerd. Ook voor deze plannen is weer sprake van zeer slechte communicatie. Daarbij blijkt dat in de meeste clusters helemaal niets is gemeld over deze plannen.

Wat heeft CNV Vakmensen hiermee gedaan

Nadat de eerste berichten over deze ontwikkelingen binnen kwamen is direct nagegaan of het om een incident ging of dat het een bredere ontwikkeling was. Het bleek dat de plannen rondom de schoonmaak door het hele land werden doorgevoerd, maar wel per cluster in de uitvoering verschilden. Er was dus geen landelijke standaard invulling van de plannen. Het vervallen van de functie van klantenadviseur bleek ook niet overal bekend te zijn. CNV Vakmensen heeft vervolgens over deze plannen en ontwikkelingen contact gezocht met de directie. Daar werd bevestigd dat de schoonmaak niet meer standaard werd uitbesteed, maar dat op diverse plaatsen het werk wel nog door externe personen of bedrijven werd gedaan en dat op andere plaatsen er vrijwilligers waren om dit werk te doen.

Ten aanzien van het vervallen van de functie van klantenadviseur werd nadrukkelijk aangegeven dat daar nog helemaal geen sprake van was, maar dat er een onderzoek werd gedaan naar de invulling en uitvoering van deze functie. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek zou dan gekeken worden hoe in de toekomst de functie zou worden ingevuld.

Hoe gaat het nu verder

CNV Vakmensen heeft de directie gemeld zo snel mogelijk met haar aan tafel te willen gaan om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen en op een correcte manier afspraken te maken over wat de plannen zijn, hoe en wanneer ze worden uitgevoerd en afspraken te maken over alle eventuele consequenties voor alle betrokken medewerkers. 

Als Carglass gemotiveerde medewerkers wilt hebben die met plezier hun werk doen, dan zal er hard moeten worden gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met de medewerkers en de wijze waarop met jullie wordt omgegaan. Zo kan het in ieder geval niet verder en dat zullen wij namens jullie ook nadrukkelijk aan de directie overbrengen. Inmiddels hebben wij met de directie een overleg gepland op 23 september aanstaande. Wij zullen jullie daarna weer informeren over de resultaten van dit overleg.

Tot slot

Naast dit alles staan ook de CAO onderhandelingen weer voor de deur. Daar zullen ook weer onderhandelingen over gevoerd worden en dan is het van belang dat wij daar de juiste keuze maken over wat belangrijk is en hoe wij dat willen en kunnen bereiken. Daar moeten wij samen goede afspraken over maken, jullie als werknemers en wij als CNV Vakmensen. Hierover zullen jullie ook op korte termijn worden benaderd. Neem dit dan ook zéér serieus want wij moeten het samen doen.

Ben je (nog) geen lid, meld je dan nu aan bij CNV Vakmensen. De eerste 6 maanden krijg je 50% korting op de contributie. Lid worden dus! En……

Samen denken         Samen doen        Samen sterk(er)!

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid