Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Carglass Sociaal Plan, Pensioen en Cao 2019

De onderhandelingen bij Carglass zouden starten op 6 december. Dit moest echter worden verschoven om de onderhandelingen over het Sociaal Plan, de SBR, voor het hoofdkantoor af te ronden én ook de nieuwe pensioenregeling moest vóór 1 januari worden afgerond. Wij starten nu op 9 januari 2019.

Sociaal Plan, SBR, hoofdkantoor
Zoals bekend, wordt er nadrukkelijk gekeken naar de personele inrichting van het hoofdkantoor te Son. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat er mensen hun baan gaan verliezen. Geen prettig vooruitzicht, zeker zo vlak voor de feestdagen zit je daar niet op te wachten. Daarnaast zullen ook nog veel mensen geconfronteerd worden met veranderingen in hun huidige functie. Ook dat brengt onzekerheid met zich mee.
Daarom hebben de vakbonden de hoogste prioriteit gegeven aan het afsluiten van een goed sociaal vangnet in een Sociale Begeleidingsregeling.
Afgelopen week is dat afgerond en hebben de leden in het hoofdkantoor ingestemd met het resultaat van deze onderhandelingen.
Dat geeft voor hen in ieder geval een beetje rust. Nu moet nog helderheid gegeven worden over de vraag wat de reorganisatie voor ieder van deze mensen gaat betekenen. Carglass gaat dar nu invulling aan geven.

Pensioenregeling
Het huidige contract voor de pensioenregeling loopt eind dit jaar af. Per 1 januari moet een nieuw contract overeengekomen zijn over de pensioenregeling voor de medewerkers van Carglass.
Er is een nadrukkelijk verschil van inzicht tussen Carglass en de vakbonden over de vorm van de nieuwe pensioenregeling.
Carglass wil een zogenaamde DC-regeling, Defined Contribution, die er vanuit gaat het resultaat van de beleggingen van de ingelegde premie bepaalt hoe hoog je pensioen er uiteindelijk gaat uitzien. Dit komt in grote lijnen erop neer, dat je dan dus als deelnemer zelf de vinger aan de pols moet houden en meedenken over de wijze waarop je pensioenpremie wordt belegd om daarmee de hoogte van je pensioen te kunnen bepalen.
De vakbonden geven nadrukkelijk de voorkeur aan een zogeheten CDC-regeling, Collective Defined Contribution, met duidelijke afspraken over de richting en wijze waarop het pensioen moet worden opgebouwd. Dit zou dan via een Pensioenfonds kunnen worden ingericht.
Het is helaas niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. Dat heeft ertoe geleid dat is afgesproken dat de huidige regeling met één jaar wordt verlengd. De extra kosten die dat met zich mee brengt komen voor rekening van Carglass.

Cao 2019
Door al deze ontwikkelingen is het onderhandelingsproces over de cao 2019 naar achter geschoven. De deadlines van de 2 hierboven beschreven zaken had toch duidelijk en hogere prioriteit. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoud en kwaliteit van een goede cao voor de medewerkers daaronder zou moeten lijden. Daar gaan wij nu alsnog werk van maken.
Op 9 januari starten wij daarom met de onderhandelingen over de cao 2019. In deze cao zal in ieder geval niet de verplichting van deelname aan het Jaaruren systeem, het JUS, worden opgenomen. Daarover zullen nog nadere gesprekken gevoerd worden. Het is immers voor iedereen duidelijk dat er iets moet gebeuren met het goed inrichten van de bezetting om beter te kunnen inspelen op de wijze waarop het werkaanbod zich ontwikkeld. Het is daarbij van groot belang dat hier goede en sluitende afspraken worden gemaakt over de inspraak van de werknemer.

Wij zullen jullie zeker op de hoogte houden.

Deel dit pamflet met al je collega’s!

Rest mij voor nu ieder van jullie en jullie naasten mooie, gelukkige feestdagen toe te wensen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2019.

Zorg dat je invloed krijgt op jouw arbeidsvoorwaarden.
Word lid of maak je collega lid. Het 1e half jaar krijg je 50% korting!
Samen maken wij het verschil!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid