Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest

Carglass cao: elkaar begrijpen leidt tot resultaat

Nadat tijdens het eerste overleg de toelichting was gegeven over welke afspraken belangrijk zijn om in deze cao te maken, is tijdens ons tweede overleg op 10 november serieus gekeken wat er wel en niet mogelijk was.

Wij kunnen nu zelfs stellen dat blijkbaar goed naar elkaar is geluisterd. Een resultaat lijkt tijdens ons volgende overleg op 6 december mogelijk.

Niet snel afraffelen

Bij Carglass was het jarenlang de gewoonte dat er lange en zware onderhandelingen nodig waren om tot een resultaat te komen. Er lijkt nu echter een trendbreuk te ontstaan. De vorige cao kon binnen de geplande tijd met goede afspraken worden afgerond en ook deze cao-onderhandelingen lijken zeker binnen de geplande tijd tot een resultaat te leiden. Wij zijn nog niet helemaal klaar, maar de contouren zijn nu duidelijk zichtbaar. Wij denken dat het zeker op 6 december helemaal kan worden afgerond.
Dat wil niet zeggen dat wij deze cao even snel afraffelen! Sterker nog, zowel werkgever als de bonden zijn het er over eens dat er een aantal cao-onderwerpen serieus tegen het licht gehouden moeten worden om te bezien of deze naar de toekomst toe nog op dezelfde wijze gehandhaafd kunnen worden.

Studie en onderzoek
Wij zijn het er over eens dat er serieus gekeken moet worden en studie gedaan moet worden naar met name de volgende punten: 

 • Voldoet de ontwikkeling van het loongebouw aan wat er van verwacht mag worden.
 • Hoe werkdruk door iedere werknemer anders wordt ervaren en hoe daar mee om te gaan.
 • Ook moet gekeken worden naar de effecten van de zwaarte van het werk en de leeftijd.
 • Naar de strakke planning van jobs. Moet er wellicht meer ruimte gegeven worden voor vertragingen door bijvoorbeeld verkeersdrukte, te late aankomst klant e.d.
 • Daarnaast wil werkgever nog een studie doen naar flexibiliteit in de inzetbaarheid gedurende drukke periodes en rustige periodes.
 • De betrokkenheid van de werknemers bij de cao.
 • Het verbeteren van de communicatie over afspraken en de uitvoering.
 • Het versterken van de betrokkenheid bij de afspraken over Duurzame Inzetbaarheid.

Al deze zaken zullen bestudeerd en onderzocht worden. Daarna zal dan gekeken worden op welke wijze met de uitkomsten omgegaan kan worden.

Nog geen lijst met afspraken
Jullie zullen nu wel willen weten wat nu precies de afspraken voor deze cao zijn! Helaas kunnen wij nu nog niet zo’n lijstje voorleggen. Er zijn natuurlijk wel al wat afspraken over bijvoorbeeld, de toepassing van de herverzekering voor het derde WW-jaar, de AWVN-regeling, Stageplaatsen en Wajongplaatsen, maar de direct belangrijke punten zullen toch eerst goed worden vastgelegd, omdat zij natuurlijk direct en indirect met elkaar verbonden zijn. Het is daarbij wel duidelijk dat het nu zal gaan over een cao met een looptijd van een jaar.

6 december resultaat
Wij gaan er zeker van uit dat wij na 6 december jullie een concreet en compleet resultaat kunnen presenteren. Daarna is het dan aan jullie om daar iets van te vinden.

Blijf ons steunen en word lid of maak jullie collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:
Het eerste halfjaar 50% korting op de contributie! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5111 5594
E. r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid