Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Carglass cao 2019, zoektocht naar oplossing

Op 19 februari hebben de bonden weer onderhandeld met de directie over de cao bij Carglass. De onderhandelingen leken in een afrondende fase te zijn gekomen. Het blijkt echter dat het vinden van een acceptabele oplossing voor de inkomensverbetering moeilijker is dan gedacht.

Nieuw beloningssysteem
CNV Vakmensen dringt al jaren aan op het veranderen van het beloningssysteem. Dit lijkt nu eindelijk te gaan lukken. In het nieuwe systeem wordt er jaarlijks een stap gemaakt in de groei in je functiesalaris. Deze stap is niet meer afhankelijk van je beoordeling, maar van je positie in je functiesalaris. Daarnaast zal dan ook nog de cao-verhoging worden toegekend. De precieze invulling van dit model wordt nog verder in detail uitgewerkt. De kostenontwikkeling van dit nieuwe model heeft wel impact op de totale groei van de loonkosten per jaar. Carglass wil een en ander nog eens nader berekenen om daarmee de ruimte te kunnen bepalen voor de loonsverhoging.

Vernieuwende keuzes voor inkomen
CNV Vakmensen wil, mede gelet op alle kostenstijgingen zoals energiekosten die met meer dan € 300,- gemiddeld zullen stijgen, een inkomensverbetering

 • Per 1 januari 2019 van in totaal 4%, A factor plus B factor

 Voor de volgende jaren op basis het nieuwe beloningssysteem

 • Per 1 januari 2020 een structurele cao loonsverhoging van 3,5%
 • Per 1 januari 2021 tot 1 juni structurele cao loonsverhoging van 1,5%
 • Per 1 juni 2021 nieuwe cao met nieuwe loonafspraken.

Flexibilisering noodzakelijk
De directie vindt het nog steeds cruciaal dat het voorgestelde model Jaaruren Systeem, het JUS wordt ingevoerd.
CNV Vakmensen stelt dat er alleen sprake kan zijn van invoering als er strikte afspraken worden gemaakt over de positie van de werknemer bij de keuze die hij/zij maakt voor het opnemen van de extra uren. Ook moet de mogelijkheid geboden worden om méér dan ½ dag op te nemen.
Als Carglass hier harde garanties voor geeft, kan voor de looptijd van de cao hiermee gewerkt worden onder voorwaarde dat de leden goedkeuren.

Moeilijke keuzes
Er zijn dus 2 hoofdpunten waar concrete afspraken over gemaakt moeten worden.

 • Een nieuw beloningsysteem met de bijbehorende loonsverhoging
 • Een acceptabel model voor flexibilisering arbeidstijden

Dit alles moet er toe leiden dat er een cao komt met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 juni 2021, (29 maanden).

Carglass is van mening dat de loonvraag van de bonden hoog is en zoekt naar, met name financiële, mogelijkheden om toch tot overeenstemming te komen.

CNV Vakmensen heeft tevens voorgesteld om de vakbondscontributie voor leden volledig te vergoeden en stelt daarbij dat leden hiermee niet meer krijgen als ongeorganiseerden, maar alleen hun extra kosten vergoed krijgen. Ongeorganiseerden maken deze kosten immers niet, maar krijgen wel de volledige cao.

Helaas lukt het niet om dit alles op de gewenste korte termijn uit te werken. Daarom kunnen wij pas op 4 april weer verder. CNV Vakmensen heeft daarbij wel gesteld dat die dag de cao moet worden afgerond. Het heeft dan lang genoeg geduurd.

Als wij met deze onderdelen tot een cao kunnen komen is er bij Carglass wéér een vernieuwende afspraak gemaakt waar zij weer laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Deel deze nieuwsbrief met je collega’s en laat hen ook lid worden.
Het 1e half jaar krijg je 50% korting! Samen maken wij het verschil!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid