Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao-overleg Carglass start eind oktober

Eind oktober starten wij weer met de Cao-onderhandelingen bij Carglass. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat medewerkers bij Carglass belangrijk vinden en wat in de nieuwe Cao moet worden geregeld, willen wij weten wat jullie vinden van de huidige situatie.

Juli 2012 is een forse reorganisatie doorgevoerd en is de organisatiestructuur vooral in de filialen, stevig gewijzigd. Veel vertrouwde functies en structuren zijn verdwenen en vervangen door een nieuwe opzet. Dit is vooral goed merkbaar in de filialen/servicecentra. Daar zijn de filiaalmanagers, filiaal- assistenten en de werkplaatschef verdwenen en zijn er clustermanagers, teamcoaches, klantenadviseurs planner- facturisten en hoofdmonteurs voor in de plaats gekomen. Zij moeten samen met de monteurs, de enige nog oude vertrouwde functie in de filialen, er voor zorgen dat er een optimale prestatie geleverd kan worden naar de klanten toe. Dat was en is de opzet van de reorganisatie en de nieuwe functies.

Nu wij ruim een jaar verder zijn hoor ik op veel plaatsen dat het niet allemaal loopt zoals verwacht. De communicatie van de clustermanagers en teamcoaches naar de klantenadviseurs en de monteurs verloopt op een aantal plaatsen nogal eens stroef tot zelfs slecht. Er zijn plaatsen waar niet in overleg afspraken worden gemaakt, maar hoofdzakelijk middels een eenzijdige opdracht vanuit de clustermanager en/of de teamcoach. Dat is slecht voor de sfeer en het plezier in het werken en ook niet volgens de afspraken die wij hebben gemaakt. Als er dan ook nog sprake is van onduidelijkheid van de taken en/of overbelasting van diverse mensen, dit geld met name voor de klantenadviseurs en de hoofdmonteurs, komt vroeg of laat het plezier in het werk, het resultaat en de kwaliteit ook onder druk te staan. Opdrachten geven en druk uitoefenen kan op korte termijn wellicht werken en successen opleveren, maar zal toch op den duur groeiende negatieve gevolgen hebben. Één van de belangrijkste afspraken en steunpilaren voor een succesvolle doorvoering van de nieuwe structuur is maximale aandacht voor goede communicatie. Luisteren naar elkaar en in goed overleg afspraken maken binnen de regels van de cao. Nu moet ik helaas vaststellen dat op diverse plaatsen juist daar niet goed mee wordt omgegaan. Daar waar wij daar door medewerkers op gewezen worden gaan wij daar werk van maken om er zorg voor te dragen dat er wél weer volgens de afspraken en regels wordt gewerkt. Dat geld ook voor leidinggevenden. Dat heeft er zelfs toe geleid, dat er op een enkele plaats door de directie is ingegrepen nadat de werknemers samen naar ons toe geklaagd hebben over de stijl van leiding geven.

CNV Vakmensen wil dat mensen met plezier en onder goede arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen doen en als dat onder druk komt te staan doordat mensen zich niet aan de afspraken houden zullen wij waar mogelijk dit ook bij de directie aan de orde stellen. En eerlijk is eerlijk, wij merken steeds vaker dat de directie onze signalen niet alleen serieus neemt, maar er ook werk van maakt. Dat geeft een goed gevoel van respect zowel voor ons als vakbond, maar vooral ook voor de medewerkers die bij ons steun vragen voor hun problemen. Zo kunnen wij samen met de medewerkers er aan werken dat de regels en afspraken die gemaakt worden ook optimaal worden nageleefd, waardoor jullie als werknemers uiteindelijk met plezier en voldoening jullie werk kunnen doen en zo de goede prestatie leveren waar jullie en jullie werkgever trots op kunnen zijn.

Ook in de grootste vestiging van Carglass, het hoofdkantoor te Son, zijn er links en rechts wel wat wijzigingen merkbaar en moeten ook de medewerkers op het CCC en de andere afdelingen met deze nieuwe structuur leren omgaan. Ook dat vraagt onze aandacht, maar ook jullie inbreng van zaken die wel of niet goed gaan. Als je er zelf niet uit komt, meld het dan bij CNV Vakmensen, zodat wij het namens jullie bespreekbaar kunnen maken en naar een oplossing kunnen werken. Zo kan ook daar gewerkt worden aan een goede werksfeer, waar met plezier gewerkt kan worden.

Al met al kan dit betekenen dat jullie als medewerkers bij Carglass graag wat dingen verbeterd willen zien en ook punten hebben die in de cao geregeld moeten worden.Omdat er verschillende ervaringen zijn in de diverse afdelingen en clusters, zowel goede als slechte, vinden jullie bijgaand een vragenlijst waarin kan worden aangegeven wat goed gaat en wat minder goed of zelfs slecht gaat en ook wat jullie in de cao verbeterd willen zien. Met behulp van jullie reacties kan ik dan overleg voeren met de directie om zaken te verbeteren en daarnaast ook de voorstellen voor de komende cao onderhandelingen formuleren. Zo worden de voorstellen in de cao voor iedereen herkenbaar en kunnen ook de mensen die (nog) niet lid zijn zien dat wij samen het verschil kunnen maken tussen “een cao boekje met alleen maar regels en voorschriften” en “een cao waar afspraken in staan die iedereen belangrijk vind, omdat je er iets aan hebt!”

Iedereen, ook mensen die (nog) niet lid zijn, wordt dringend uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en vóór 16 oktober te mailen naar: r.smeets@cnvvakmensen.nl
Ik hoop op vele honderden reacties, want de cao is er voor iedereen en samen maken wij een goede cao voor iedereen! Oh ja, nog even dit. Bent u (nog) niet lid, meld u dan nu aan bij CNV Vakmensen want Samen denken,  Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Bijlage: vragenlijst

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid