Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao-onderhandelingen Carglass in stroomversnelling

Op 20 november zijn de cao-onderhandelingen met de directie van Carglass gestart. Deze middag werd alleen gebruikt om de voorstellen toe te lichten en de standpunten uit te wisselen.

De 2e ronde stond oorspronkelijk gepland voor 30 november, maar door verhindering bij Carglass kwam deze datum alsnog te vervallen. De 2e ronde vond daarom pas op 4 december plaats.

De onderhandelingen startten dus pas echt op 4 december. Wij hebben die dag naar elkaar uitgesproken dat wij in ieder geval duidelijk moeten zijn over wat wij willen en wat wij bedoelen. Zo ontstaan er geen verkeerde verwachtingen en beelden over de diverse onderwerpen. Vervolgens hebben wij met elkaar besproken op welke wijze er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan zowel de wensen van de directie als die van de vakbonden.
Er worden uiteindelijk toch serieuze stappen gemaakt om tot een voor beide partijen acceptabel resultaat te komen. Hieronder een overzicht van een groot aantal zaken waarover gesproken is en wat ons standpunt daarin is en ook wat wel al akkoord is.
 

Inkomen

 • A factor     ⇒ conform systeem in cao (= inflatiecijfer CBS december)
 • B factor     ⇒ 1% 
Er wordt nadrukkelijk gekeken naar invulling van roostermatig werken. Hierbij is standpunt vakbonden:
Jaarrooster

Hier gaan vakbonden niet mee akkoord!
Weekrooster ma t/m za

Is mogelijk zolang keuze werknemer leidend is!
DagroosterGéén verruiming openingstijden (8.15 – 17.00 uur en zaterdag 9.00 – tot 17.00 uur)

Binnen dagvenster (7.00 -18.00 uur) werken, maar

Géén planning jobs buiten huidige openingstijden

Keuze werknemer leidend!

Rooster minimaal 14 dagen vooraf bekend!

Ook het bieden van keuze voor eigen budget uit arbeidsvoorwaarden is onderwerp van gesprek, waarbij vakbonden stellen:

Werknemer bepaalt keuze!

 • Werknemer maakt géén keuze, dan blijft alles zoals het nu is.
 • Werknemer kan ieder jaar opnieuw keuze maken.
 • Verkoop verlof alleen bovenwettelijk verlof (= alles boven 20 dagen).
 • Vakantiegeld: keuze maandelijks, in mei of december uitbetalen.
 • Verkoop (beperkt aantal) ATV dagen bespreekbaar.
 • Leeftijdsdagen blijven buiten keuzemodel.
 • Waarde koopdagen gelijk aan verkoopdagen.
 Daarnaast wordt gesproken over invullen van o.a.:
Stageplaatsen   akkoord

Wajong plaatsenakkoord

Scholingsbudget €750,- per werknemernog nader te bespreken

Minder uitzendkrachten door meer vaste krachtennog nader te bespreken

Download het principeakoord >> Je ziet het. Er wordt behoorlijk vooruitgang geboekt, maar wij zijn er nog niet. Donderdag 13 december komen wij voor de 3e ronde bijeen en hopelijk kunnen wij dan tot een eindresultaat komen. Dan zouden wij voor het einde van deze cao tot een resultaat kunnen komen voor de nieuwe cao. Dit zou op zich toch een mooie afronding kunnen worden van een bewogen jaar.

Heb je een e-mailadres, mail mij dat dan z.s.m. door, dan kan ik jullie nog sneller informeren via de mail.

Oh ja, nog even dit. Ben je (nog) niet lid, meld je dan nu aan bij CNV Vakmensen.

Samen denken    Samen doen    Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid