Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao-onderhandelingen Carglass

Hoe lang is jouw keuze nog echt jouw eigen keuze. Bij het hervatten van de cao-onderhandelingen op 16 januari bleek al snel dat het niet meer zou gaan over de verschillen in de onderwerpen of hoe belangrijk die onderwerpen zijn.

Maar wie bepaalt welke rechten de medewerkers nog echt hebben en welke rechten zij eventueel nog zouden kunnen kopen. Wie bepaalt dus echt de keuze!

Er wordt door de directie van Carglass telkens weer gesproken over moderniseren van de arbeidsvoorwaarden en de cao en daarbij het recht van de medewerkers om zelf te kunnen beslissen wat zij belangrijk vinden en wat zij minder belangrijk vinden. Schrap zoveel mogelijk rechten die in de cao beschreven staan, zet die rechten zo nodig om in geld en betaal dat dan uit. Je hoeft dan alleen nog af te spreken dat mensen het recht hebben om al die rechten terug te kopen en je hebt een fantastische cao, waar iedereen zelf kan kiezen wat hij/zij wil en wat niet. Wil je vrije tijd, dan koop je dat en wil je geld dan houd je het geld. Iedereen blij zou je zo zeggen, want je hebt je keuze volledig zelf in de hand, toch……….?! Nou, niet helemaal.

Hogere arbeidsproductiviteit met minder mensen
Als iedereen eerst veel van zijn verlofrechten in geld krijgt uitbetaald, dan zijn jullie allemaal meer uren beschikbaar voor het werk. Dat noemt men verhoging van de arbeidsproductiviteit. Er is dan wel een ander probleem op te lossen. Er is nu al te weinig werk, wat moet je dan doen in die extra dagen dat je aanwezig bent? Naar huis sturen en je verlof opnemen kan niet, want je hebt al minder verlofdagen. Op de werkbank zitten is ook geen optie, dus wat blijft er dan nog over?

Zou Carglass het dan misschien met minder mensen ook kunnen doen? Ja!
Carglass heeft dan toch echt teveel mensen voor te weinig werk, dus mogen (moeten) er mensen vertrekken. Wie gaat die keuze maken?
Mag de werknemer er voor kiezen om toch te blijven en alsnog vrije dagen terug te kopen, ook al had hij nu juist zelf gekozen voor meer geld en minder vrije tijd?

Natuurlijk kan je stellen dat je ook al je verlof weer terug kunt kopen en dan evenveel dagen blijft werken als tot nog toe. Maar laten wij nu wel even heel eerlijk naar onszelf kijken! Als je 4 of 5 of zelfs 6% meer geld kunt krijgen, kriebelt dat niet heel erg? Kies je dan niet eerst voor dat extra geld, je mág immers dagen kopen als je dat wilt. Tja….., en als er niet voldoende werk is voor iedereen, dan kan Carglass er voor kiezen om het werk met minder mensen te doen. Dat is niet de eigen keuze van de medewerkers, maar wel het gevolg van die eigen keuze, want geld is wel heel fijn.

Minder mensen en toch verlof willen terugkopen
Als er dan straks minder mensen zijn, moeten die het werk doen. Je wilt nu toch weer je verlof terugkopen. Dat mag natuurlijk, want dat was toch zo afgesproken! Maar je kunt verlof alleen opnemen als het werk het toelaat en ja, bij Carglass zijn nu wel minder mensen, die zijn hard nodig voor het werk. Dus kan Carglass geen verlof toekennen.
Dit is een scenario dat zomaar kan ontstaan. Is dat bangmakerij van de vakbond? Denk daar dan zelf maar eens goed over na!

Eigen keuze moet echt eigen keuze zijn
Als CNV Vakmensen vinden wij het belangrijk dat jullie ook een echte keuze kunnen maken, maar wel zonder achteraf een rekening te betalen die niemand had verwacht.
Er is nu eenmaal minder werk, maar dat los je niet op door mensen nog meer uren te laten werken. Dan wordt dat probleem alleen maar groter en krijgen medewerkers via de omweg van zogenaamde eigen keuze ook nog eens de rekening dubbel op hun bordje. Als iedereen meer uren werkt, heb je minder mensen nodig!

Als je het dus wilt hebben over echte eigen keuzes van de medewerkers, dan laat je hen hun huidige rechten op vrije tijd behouden, met de eigen keuze van ieder afzonderlijk om te besluiten vrije tijd te verkopen als je niet al die vrije tijd nodig zou hebben. Of je behoudt je vrije tijd en geniet daar gewoon van.

Duurzame Inzetbaarheid
Carglass is het gelukkig wel met ons eens dat het uitermate belangrijk is dat werknemers op de best mogelijke wijze werken aan hun toekomst. Daar is ook geld voor nodig. De vakbonden vinden dat zowel de werknemer als de werkgever moeten investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Het is immers in beider belang dat de werknemer optimaal geschoold is en blijft. Is het niet binnen Carglass, dan is het zeker ook goed om buiten Carglass verder te kunnen groeien.

Dan moet Carglass daar wel serieus in willen investeren. De rekening kan niet voor het grootste deel bij de werknemer worden gelegd. Carglass wil nu alleen een kleine investering doen voor slechts enkele jaren, alleen als jullie dan wel verlof inleveren.

Inkomensontwikkeling
Carglass blijft bij maximaal B factor 1,2%. Voor de meeste mensen betekent dit dat hun inkomen in totaal 1 % (A factor + 0,25 B factor) omhoog gaat.
Daarnaast gaat dan wel de pensioenpremie omlaag van 7,7 % naar 6,5% (alleen voor de duur van 2015). Daardoor houd je netto +/-  0,6% meer over.

En nog diverse andere zaken
De andere zaken lijken wel geregeld te kunnen worden als wij over bovenstaande zaken een goede oplossing vinden. Dáár moet het gebeuren.

Tot slot
Wij hebben het overleg opgeschort om eerst eens intern te kijken wat alles nu betekent en hoe wij eruit kunnen komen. Als vakbonden vinden wij het daarbij wel belangrijk dat jullie ook écht je eigen keuze kunnen en mogen maken.

Bent u (nog) geen lid, meldt u dan nu aan bij CNV Vakmensen want,
 

Samen denken                       Samen doen                             Samen sterk(er)!


Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid