Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass akkoord, maar niet van harte

De leden hebben hun stem kunnen uitbrengen over het nieuwe voorgelegde onderhandelingsresultaat. De meningen waren zeer verdeeld. Veel leden bleven van mening dat ook dit resultaat onvoldoende recht deed aan hun wensen, maar uiteindelijk beslist een meerderheid schoorvoetend voor te stemmen.

Gemiste kans

De leden van de bonden hadden zo hun bezwaren tegen dit resultaat, de verlaging van de pensioenpremie kwam niet volledig ten goede aan de werknemers. Hierdoor wordt de pensioenopbouw van de werknemers wel minder, maar komt de besparing daarvan niet terug bij de werknemer, om daarmee bijvoorbeeld een eigen spaarpotje te maken als aanvulling op het lagere pensioen.

Ook de loonsverhoging met een B- factor van slechts 1,5% geeft geen reden om blij van te wordend. Natuurlijk weet iedereen dat het nu minder goed gaat en dat er dus minder financiële ruimte is, maar de werknemers hadden in deze situatie toch minstens verwacht dat Carglass de lagere pensioenpremie volledig ten goede zou laten komen aan het inkomen van de werknemers. Dat had een zekere compensatie kunnen zijn voor de lage B-factor, zonder dat het Carglass geld zou kosten.

Flexibilisering eigen keuze

Er werd wat positiever gekeken naar de toezegging van Carglass dat zij de verdere flexibilisering door invoering van onder andere de “Persoonlijke urenbank” niet verplicht maken. Iedere werknemer kan nu zelf kiezen of hij/zij wil meedoen aan de Persoonlijke urenbank, of niet. Daarmee is er toch een positieve stap gezet in de richting van de wensen van de werknemers.

Veel stemmen

Het was goed te zien dat er deze keer veel mensen de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Zoals hierboven al gemeld heeft uiteindelijk een meerderheid vóór het resultaat gekozen, maar de opmerkingen en kanttekeningen die door velen van deze voorstemmers werden gemaakt, waren niet gering en qua inhoud gelijk aan de redenen van de vele tégenstemmers.

Aandacht voor kritiek

De opmerkingen en redenen om tegen te stemmen, lagen natuurlijk in het niet volledig teruggeven van de lagere pensioenpremie aan de werknemers en de magere B-factor. Maar er waren ook andere punten die nadrukkelijk om aandacht vragen. Zo werd door velen aangegeven dat de individuele beoordelingstargets niet als individueel worden ervaren. Vaak krijgen meerdere mensen in een filiaal/cluster dezelfde beoordelingstargets opgelegd. Het wordt niet in overleg per werknemer gedaan, maar gewoon vastgelegd zo ervaren de mensen dat. Er is ook weinig vertrouwen in een eerlijke beoordeling. Wij hebben alle punten nadrukkelijk aan de orde gesteld in ons laatste overleg met de directie en bij hen aangedrongen om hier nu echt veel aandacht aan te besteden om het vertrouwen weer wat te herstellen. 

Komende periode

Deze cao loopt tot 1 januari 2015, iets meer dan een half jaar. In dat half jaar zullen wij er alles aan doen om de kritiekpunten van jullie scherp in de gaten te houden, maar daarbij is het natuurlijk ook zaak dat jullie zelf ook goed kijken naar wat er gebeurt en melden als zaken niet goed gaan, ook als jullie de leidinggevende erop hebben gewezen. Laat dus niet alles gewoon gebeuren, maar geef aan als zaken niet goed gaan. Als dat niet helpt, meld dit dan bij ons, dan kunnen wij daar aandacht aan besteden en zo nodig werk van maken.

Cao is nu wel akkoord, maar…

Wij willen werk maken van de kritiek die de leden hebben op diverse ontwikkelingen. Dus ook zij die tegen deze cao hebben gestemd worden gehoord, die stem gaat niet verloren. Wij willen samen met jullie bouwen aan een cao waar iedereen ja tegen kan zeggen. Dus moeten wij zichtbaar maken wat niet goed gaat en dáár werk van maken en het bespreken met de leiding en de directie

Leden zijn de bond

Zoals vaker geschreven en tijdens de vergaderingen uitgelegd, zijn jullie als leden de basis van CNV Vakmensen. Jullie moeten dan wel de moeite nemen om de bond te informeren en te steunen. Ik roep jullie allemaal op om elkaar niet in de steek te laten. Wij werken al ruim 16 jaar samen aan een Carglass cao die recht doet aan jullie inzet binnen de mogelijkheden van Carglass. Ik als onderhandelaar namens CNV Vakmensen vind jullie belangrijk genoeg om daar vol voor te blijven gaan, maar daar heb ik jullie wel bij nodig. Geloof in jezelf, dan maken wij samen het verschil!

Ben je (nog) niet lid, meld je dan nu aan bij CNV Vakmensen.
De eerste 6 maanden krijg je 50% korting op de contributie. Lid worden dus! En…….

Samen denken - samen doen - samen sterk(er)!


Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid