Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2018: resultaat vraagt uitleg

Het was een lange uitvoerige zoektocht om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao bij Carglass. Uiteindelijk is er op 6 maart een onderhandelingsresultaat bereikt. De belangrijkste knelpunten bij deze cao zijn: Loonsverhoging (structureel) en Flexibele Inzetbaarheid.

Inkomen
Voor de vakbonden is het cruciaal dat de werknemers een serieuze structurele loonsverhoging krijgen. Het huidige beloningssysteem geeft daar onvoldoende ruimte voor. Zodra je aan het max zit van je functiesalaris, wordt je structurele loonsverhoging afgetopt door het systeem. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een achterstand op de vergelijkbare functies in de markt. Het bleek onmogelijk om dat binnen het systeem op te lossen. Voor nu is de oplossing gevonden in het verhogen van de maximale functiesalarissen bij de functies op niveau A, B, C en D. Met name dáár zaten verschillen met de vergelijkbare functies buiten Carglass. Hierdoor krijgen de werknemers in deze functies ruimte voor een hoger structureel eindsalaris.

Voor 2018 resulteert dat in:
De A-factor is vastgesteld op 1,2% en wordt verhoogd tot 1,5%.
De B-factor wordt 1,5%.
De variabele beloning (V-factor) wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een winstdelingsregeling van 3%, bij het behalen van het Carglass budget (Trading Profit).

Flexibiliteit
Er wordt voor de drukke en minder drukke periodes een model uitgewerkt, waarbij voldoende ruimte is voor zelfroosteren voor de werknemers. Vakbonden willen dat vooraf duidelijk is in welke periode er langer gewerkt moet worden en wanneer er ruimte is voor korter werken. De vakbonden willen daarbij dat het ook daadwerkelijk een model is waar de medewerker zelf bepaald hoe hij/zij het rooster binnen de gewenste werktijden kan invullen. Nog dit jaar moet daar een acceptabel model voor worden uitgewerkt, om het invoeren in 2019 mogelijk te maken. 

Duurzame Inzetbaarheid
Er zijn afspraken gemaakt over het continueren van het DI-budget. Daarvoor is nu structureel voor iedere werknemer een budget van max. € 1.500,= per 3 jaar beschikbaar. Het is nu van belang dat jullie als belanghebbende werknemer ook goed gebruik gaan maken van de mogelijkheden voor versterking van je Duurzame Inzetbaarheid. 

Generatiepact
Dit is een nieuw onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid. Er wordt voor de duur van deze cao een proef gedaan met het invoeren van afspraken over een model van het “Generatiepact.” Het gaat dan om het model van 80-90-100. Dit betekent 80% werken, tegen 90% loon met 100% pensioenopbouw. Eind van dit jaar zal dit geëvalueerd worden. 

Hoe kan je stemmen
De vakbonden moeten met de medewerkers bespreken hoe er een structurele oplossing kan komen over de voortdurende discussie over de salarisverhoging. Ook moet er met jullie gesproken worden over het model van flexibiliteit. Wat is voor jullie acceptabel en wat niet! Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor ledenvergaderingen. Daar willen wij jullie uitleggen wat de gevolgen zijn zowel voor het inkomen als voor het veranderen van de inzetbaarheid in drukke en minder drukke periodes en hoe daarmee om te gaan. Als dat alles duidelijk is weten jullie ook wat de gevolgen zijn van je keuze bij het stemmen.

Geef ook je collega een pamflet, er moeten straks belangrijke besluiten genomen worden over jullie toekomst. Wij hebben jullie daar hard bij nodig, dus wordt nu lid!

Samen maken wij het verschil!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid