Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2018, prioriteiten vs mogelijkheden

De voortgang in de onderhandelingen over de nieuwe cao voor Carglass zijn afgeremd doordat de prioriteiten en de mogelijkheden niet voldoende op elkaar blijken aan te sluiten. Er moet nu worden gekeken op welke wijze daar voor alle partijen op voldoende mate invulling aan gegeven kan worden.

Waar liggen de prioriteiten
De prioriteiten voor CNV Vakmensen zijn qua onderwerpen ongewijzigd om te komen tot een nieuwe Cao Carglass.

 • Er moet een goede loonsverbetering komen;
 • Er moet een oplossing gevonden worden voor de werkdruk;
 • Duurzame Inzetbaarheid moet een stevige impuls krijgen en beter onder de aandacht worden gebracht;
 • De uitkomsten van het onderzoek naar het beloningssysteem moeten worden uitgewerkt in concrete verbeterpunten in de cao.           
Deze punten zullen dus in ieder geval vertaald moeten worden in duidelijke afspraken.

De directie ziet het belang van het maken van afspraken op deze punten ook in, maar blijft daarbij wel aandringen op hun belangrijkste onderwerp.
 • Zij willen afspraken maken over meer flexibiliteit, door onder andere geen vrijwilligheid in de urenbank meer op te nemen. De mensen moeten meer/beter ingezet kunnen worden in de piekperiodes;
 • Zij willen de huidige variabele beloning (de C factor) ombouwen naar een Winstdelingsregeling.
Hoe komen wij tot goed afspraken
Voor CNV Vakmensen is het van belang dat er een structurele vertaling in concrete cao afspraken wordt gevonden van de conclusies uit het onderzoek naar het beloningssysteem. Daarnaast is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de randvoorwaarden waaronder vergroting van flexibiliteit en de positie van de werknemer daarin gewaarborgd kunnen worden. Om hier een voor alle partijen acceptabele oplossing voor te vinden blijkt meer tijd nodig. Uiteindelijk gaat de kwaliteit toch voor snelheid!

Toch zullen wij ons uiterste best doen om zo snel mogelijk goede afspraken te maken voor een nieuwe cao. Op 10 januari gaan wij verder. Wij houden jullie op de hoogte!

Voor nu wens ik jullie en jullie naasten hele mooie kerstdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2018 toe.

Samen maken wij het verschil! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid