Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2018, nu afspraken acceptabel maken

In het overleg op 1 december werd duidelijk dat partijen nogal van mening verschilden over de prioriteiten en invulling van een aantal onderwerpen. Concrete afspraken over generatiepact, de loonsverhoging en de flexibiliteit bleken belangrijke obstakels te zijn om tot overeenstemming te komen.

Het overleg werd op 10 januari hervat. Door toelichting op onderdelen en de gemeenschappelijke wil om tot een oplossing te komen, werd er ruimte gevonden om elkaar dicht te naderen. CNV Vakmensen wil dat de afspraken nu zodanig concreet en duidelijk worden gemaakt dat deze met name voor de medewerkers acceptabel wordt. Daar moet in de komende week aan gewerkt worden. In deze nieuwsbrief lees je wat er nu op tafel ligt over het generatiepact, inkomen en flexibiliteit.

Generatiepact

Er wordt voor de duur van deze cao een proef gedaan met het “Generatiepact”. Het gaat om het model van 80-90-100: dit betekent 80% werken, tegen 90% loon met 100% pensioenopbouw. Eind van dit jaar zal dit geëvalueerd worden.

Inkomen

De A factor is vastgesteld op 1,2%. Voor de B factor wordt nu 1,8% geboden. De maxima van de loonschalen A, B, C en D worden fors verhoogd, waardoor mensen in deze schalen dus uiteindelijk een hoger eindsalaris kunnen verwerven. De variabele beloning (V factor) wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een winstdelingsregeling gebaseerd op het al dan niet behalen van het budget van Carglass. De rest wordt gebruikt om het budget voor DI weer aan te vullen. Zo blijft voor iedere werknemer een budget tot maximaal € 1500 beschikbaar in een periode van 3 jaar.

Flexibiliteit

Er wordt een model van zelfroosteren voor de werknemers uitgewerkt voor de drukke en minder drukke periodes. CNV Vakmensen wil daarbij dat het ook daadwerkelijk een model is waar de medewerker zelf bepaalt hoe hij/zij het rooster binnen de gewenste werktijden invult. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Op 18 januari gaan wij weer verder. Dan moeten de details worden ingevuld en moeten ook op alle andere onderdelen goede afspraken gemaakt worden. Het totaal moet uiteindelijk acceptabel zijn voor jullie als werknemers.

Geef ook je collega een pamflet. Er moeten straks belangrijke besluiten genomen worden. Dus word nu lid!

Samen maken wij het verschil!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid