Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2018, maak een goede start

Op 1 november starten de cao-onderhandelingen voor de cao Carglass 2018. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat de medewerkers van Carglass maximale inbreng hebben in de voorstellen die wij voor de werknemers inbrengen voor de onderhandelingen voor deze nieuwe cao.

Hoe heb je invloed
Leden van CNV Vakmensen hebben maximale invloed, zij kunnen voorstellen doen, krijgen tussentijds informatie en uiteindelijk kunnen zij stemmen over het resultaat. Maar die cao is voor alle medewerkers en daarom wil CNV Vakmensen ook alle medewerkers de gelegenheid geven om hun mening te geven over welke voorstellen er voor de komende cao ingediend moeten worden. Iedereen krijgt daarom de gelegenheid om bijgaande enquête in te vullen en naar mij als onderhandelaar namens CNV Vakmensen door te sturen.
Maak dus gebruik van deze 1e kans om jouw mening te geven. Ook als je geen lid bent kan dat, iedere werknemer bij Carglass in Nederland mag de enquête invullen en opsturen.

En wat gebeurd er dan
Met behulp van al jullie reacties zal ik de voorstellen namens de medewerkers formuleren en indien bij Carglass. De leden kunnen krijgen die voorstellen ook toegestuurd. Alle andere belangstellenden kunnen dit lezen op de site van CNV Vakmensen over Carglass.
Zo zullen wij ook de voortgang van de onderhandelingen iedere keer weer melden en als het nodig is worden de leden ook uitgenodigd voor een ledenvergadering om beslissingen te nemen over wat belangrijk is het resultaat van de onderhandelingen.

Niet afwachten maar meedenken
CNV Vakmensen roept dan ook alle medewerkers bij Carglass op om de enquête in te vullen en op te sturen vóór 24 oktober. Dan kunnen wij jullie mening goed meenemen in de voorstellen namens de werknemers.

Op 27 oktober krijgt CNV Vakmensen eerst een update over de uitkomst van het onderzoek over hoe het huidige beloningssysteem functioneert en dan zullen wij op basis daarvan ook bekijken of en welke aanpassingen er nodig en mogelijk zijn. Op 1 november starten dan de onderhandelingen. Op 22 november en 1 december worden deze vervolgd.  

Ik hoop dat er veel mensen zijn die willen meedenken.
Vul de enquête in en stuur deze door naar: r.smeets@cnvvakmensen.nl
Ik reken op jullie steun! Ik houd jullie op de hoogte! Samen maken wij het verschil!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! 

Ron Smeets  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid