Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2017: Principeakkoord ook voor jou

Er is op 6 december een principeakkoord bereikt voor de cao van Carglass voor de duur van 1 jaar. Het is nu aan jullie om daar iets van te vinden. Wij als onderhandelaars kunnen van alles bespreken met de directie, maar jullie besluiten uiteindelijk of wij het ook definitief kunnen afspreken.

Principeakkoord
Er is de afgelopen weken nadrukkelijk overleg gevoerd over de afspraken die gemaakt moesten worden om tot een nieuwe cao te kunnen komen. Er bleken een aantal knelpunten te zijn. Vooral de loonvraag was een lastig onderdeel waar belangrijke verschillen zaten.
Uiteindelijk is er toch een aangepaste hogere A factor afgesproken dan volgens de methodiek zou moeten. Het lage inflatiecijfer wordt verhoogd en wij hebben daarvoor een A factor van 0.75% afgesproken. De B factor zal 1,25% worden. Ook heeft Carglass ingestemd met het nader onderzoeken van de houdbaarheid van het huidige beloningssysteem.
Het andere belangrijke punt betreft het nader onderzoeken van de werkdruk. Ook daartoe is Carglass nu bereidt.
Er zal ook nog meer aandacht besteedt worden aan deelname en gebruik maken door de werknemers van het aanbod van Duurzame Inzetbaarheid.

In de bijlage zien jullie alle afspraken die in het principeakkoord zijn gemaakt.
Wij denken als onderhandelaars namens jullie dat dit resultaat, zeker gelet op wat jullie eerder hebben aangegeven, het verdient om door jullie te worden goedgekeurd. Vandaar ook dat wij er de waarde van een principeakkoord aan geven.

Van bespreken naar afspreken
Wij hebben als onderhandelaars nu alle thema’s die jullie belangrijk vonden met de directie besproken en daar zijn ook resultaten mee geboekt. Misschien niet helemaal zoals jullie (en wij ook overigens) dat bij aanvang gewenst hebben, maar als je alles goed bekijkt en ook de afspraken voor de studies daarin meeneemt, dan zijn er toch belangrijke zaken op papier gezet die reden tot tevredenheid geven. Uiteindelijk zullen jullie als leden en medewerkers moeten besluiten of dit alles voldoende is om tot een definitief akkoord te komen. Dan is het ook een volwaardige afspraak.

Ledenvergaderingen of schriftelijk stemmen
De afgelopen jaren hebben wij altijd ledenvergaderingen gehouden door het hele land. Helaas is gebleken dat steeds meer mensen geen tijd meer willen of kunnen geven aan deze vergaderingen, ook al blijken deze nog zo goed te zijn om beter te begrijpen wat besproken is. Dat is jammer, het is immers jullie cao met afspraken over jullie inkomen en werkgelegenheid en scholing en het onderzoek naar jullie beloningssysteem, et cetera.

Wij stellen daarom voor dat jullie zelf aangeven of jullie beter willen weten wat nu precies is afgesproken, zeker over de onderzoeken naar het beloningssysteem en werkdruk, in een ledenvergadering of dat jullie schriftelijk willen stemmen.
Als in een cluster meer dan 5 mensen naar een ledenvergadering willen komen, meld dat dan, dan organiseren wij daar een bijeenkomst.

Wij ontvangen jullie reacties met naam filiaal graag vóór 17 december via e-mail: r.smeets@cnvvakmensen.nl.

Daar waar deze belangstelling niet is, zullen wij de leden de gelegenheid geven om schriftelijk te stemmen.

Wij willen dan op basis van de aanmeldingen de ledenvergaderingen houden in de eerste weken van januari en de stemming definitief afronden eind januari.

Er moet veel gebeuren, dus er is alle reden om je aan te melden voor een ledenvergadering.

Blijf ons steunen en wordt lid of maak jullie collega lid. Samen maken wij het verschil.

Ron Smeets
bestuurder
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nlDownload Carglass_cao_2017_principeakkoord_CAO__Carglass_2017-2018_def_.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid