Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2017, onderhandelingen gestart

Zoals al aangekondigd, zijn de cao-onderhandelingen voor de cao Carglass 2017 op 25 oktober gestart. Tijdens dit 1e overleg hebben wij als bonden onze voorstellen toegelicht en heeft de directie ons de laatste stand van zaken bij Carglass verteld.

Naast het inkomen hebben de bonden aandacht gevraagd voor onder andere de werkdruk die wordt ervaren door de medewerkers. Enerzijds hebben wij het dan over de wijze van plannen van jobs, waar onvoldoende ruimte wordt vrijgemaakt voor onverwachte ontwikkelingen, zoals klanten die later komen, files onderweg, extra werkzaamheden die niet vooraf bekend waren, waardoor onder meer de pauze wordt ingeleverd en de lunch dus een snel tussendoortje wordt. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de werkdruk die ontstaat doordat er in de planning geen rekening wordt gehouden met leeftijd. Voor de minder jonge medewerker wordt het allemaal toch wat zwaarder en wordt de strakke tijdsplanning toch als een steeds grotere belasting ervaren. Ook hier zal gekeken moeten worden hoe daar rekening mee gehouden kan worden. 

Dit past prima bij het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid. Dankzij de goede afspraken die wij daarover in de afgelopen twee cao’s hebben weten te maken heeft Carglass daar een eervolle prijs mee gewonnen. Dat vereist dan ook weer dat je als bedrijf je op dat gebied dan ook verder blijft ontwikkelen. 

Om alle plannen eens goed te kunnen uitwerken en niet van de ene onderhandeling naar de andere te hollen, hebben wij voorgesteld om een cao af te spreken voor de duur van twee jaar. Dat geeft enerzijds duidelijkheid over een langere periode en anderzijds ontstaat er ruimte om afspraken verder uit te werken en studies goed aan te pakken. 

In afwijking van de gebruikelijke loonvraag, waar de A-factor vaststaat op basis van de CBS-cijfers en de effecten van de B-factor afhankelijk zijn van je beoordeling, hebben de bonden deze cao-voorstellen gedaan om in de komende twee jaar ieder jaar de A-factor te verhogen, om daarmee voor iedereen een echte loonsverbetering af te spreken. Daarbij hebben wij dan wel een beperkte B-factor voorgesteld. Op deze manier worden de salarissen ook weer meer concurrerend met de salarissen in vergelijkbare sectoren zoals in de metaaltechniek. 

De directie zal zich nu beraden hoe zij hierop willen reageren, maar wij zijn van oordeel dat onze voorstellen zeker redelijk zijn en gaan er dan ook van uit dat wij in goed overleg snel tot goede afspraken kunnen komen. 

Het volgende overleg staat gepland op 10 november. Daarna staan er nog twee data gepland, te weten: 6 december en 16 december. Het zou dus heel mooi zijn als wij ook deze keer voor het einde van dit cao-jaar weer een nieuwe cao kunnen afsluiten.
Wij houden jullie op de hoogte! 

Blijf ons steunen, word lid of maak uw collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:
Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! 

Ron Smeets
bestuurder
M. 06 5111 5594
E. r.smeets@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid