Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Cao Carglass 2017: Afgerond

Op 16 februari konden wij de directie van Carglass berichten dat de leden van de vakbonden unaniem hebben ingestemd met het cao-resultaat. Nu kunnen wij gaan praten over de ontwikkeling van het beloningssysteem bij Carglass.

Cao nu definitief
Nu de leden van de bonden de cao unaniem hebben goedgekeurd, is de cao definitief en kunnen wij de afspraken in de nieuwe cao-tekst gaan verwerken. Dan kan die getekend worden en ook voor jullie beschikbaar komen. 

Nieuwe ontwikkelingen vragen aandacht
Nu de cao is afgerond, wil CNV Vakmensen aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen binnen het pakket aan arbeidsvoorwaarden zoals deze nu in de cao zijn opgenomen.

Wij hebben al tijdens de cao-onderhandelingen de directie gewezen op de beklemming die de huidige vorm van het beloningssysteem veroorzaakt in de ontwikkeling van het loongebouw en het concurrerend en aantrekkelijk houden van het beloningssysteem.

De directie onderkende onze argumenten en gaf aan ná deze onderhandelingen met ons te willen kijken naar de houdbaarheid van het huidige systeem.

Niet afwachten maar meedenken
CNV Vakmensen wil daar natuurlijk ook nadrukkelijk de leden bij betrekken en wil in de komende tijd kijken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Het gaat immers om jullie beloningssysteem!

Ik zoek nu leden die met mij willen meedenken over wat belangrijk is en hoe wij dat het beste vorm kunnen geven. Je hoeft dus geen deskundige te zijn. Het gaat er nu alleen om dat je wilt aangeven wat anders zou kunnen en dat samen met mij en andere leden uitwerken om het aan de leden voor te kunnen leggen als een mogelijke richting. Zo kan CNV Vakmensen dan ook tijdens het overleg met de directie jullie mening meenemen in de discussie. 

Ik hoop dat er veel mensen zijn die willen meedenken. Jullie kunnen je melden via mijn e-mail: r.smeets@cnvvakmensen.nl 
Ik reken op jullie steun! 

Samen maken wij het verschil!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! 

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid