Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Bij Carglass moeten we nu onderhandelen op 2 velden

Nadat de leden van de bonden tijdens de ledenvergaderingen in december 2013 duidelijk hadden aangegeven dat er géén ruimte is voor onderhandelen over verdere flexibilisering, is dit standpunt op 18 december duidelijk verwoord naar de directie.

Naast de discussie over de  cao ontstaat er nu echter ook een discussie over de pensioenregeling voor de medewerkers bij Carglass en dan met name over de premie. 

De deelname aan de ledenvergaderingen was wisselend. Op sommige vergaderingen waren er meerdere mensen aanwezig, maar op enkele plaatsen was de opkomst teleurstellend. De uitspraak van de aanwezige leden echter was wel heel eenduidig en duidelijk. De leden wensten absoluut niet verder te gaan met flexibilisering in de vorm zoals de directie die in deze cao wil doorvoeren. Met dat gegeven konden de bonden het overleg op 18 december een duidelijk standpunt innemen. Dit leverde direct ook een groot probleem op. De directie had hier kennelijk niet op gerekend en wenste nog steeds verder te onderhandelen over flexibilisering. Door het duidelijke standpunt van de leden was dat echter geen optie. Besloten werd dat de onderhandelingen dan op 29 januari zouden worden voortgezet, in de hoop dat er in de tussentijd een oplossing gevonden kon worden voor het nadrukkelijke verschil van mening op dit onderwerp. 

Vervolgens kwam ook de aanpassing van de pensioenregeling aan de orde als gevolg van de wijzigingen in de wettelijke voorschriften over maximale opbouw van pensioenrechten per jaar. De pensioenregeling is een onderdeel van de  cao en daarom moeten de  cao partijen overeenstemming bereiken over iedere wijziging van de pensioenregeling met name die welke financiële gevolgen hebben. Tot nog toe bouwen de medewerkers van Carglass op basis van een middelloonregeling jaarlijks het maximum van 2,25% aan pensioenrechten op via de pensioenpremie. Op basis van deze opbouw is er een premie afgesproken die verdeeld wordt over de werkgever en de werknemers, waarbij is afgesproken dat de werknemers maximaal 10% premie betalen. Volgens de nieuwe wettelijke regels echter mag er vanaf dit jaar niet meer dan maximaal 2,15% pensioen per jaar worden opgebouwd. Dat lijkt niet zoveel verschil, maar die jaarlijkse opbouw is belangrijk om straks als je over 40 jaar met pensioen wilt gaan, ook een redelijk pensioen te krijgen. Hierbij moet je ook weten dat pensioen uitgesteld loon is, wat je dus later alsnog krijgt uitbetaald; je betaalt nu premie waardoor je straks pensioen krijgt. Voor de oudere mensen heeft deze verlaging minder grote gevolgen als voor de jongeren. De ouderen hebben reeds een groter deel van hun pensioen opgebouwd, terwijl de jongeren hun pensioen nog helemaal moeten opbouwen (jouw loon dat dus wordt uitgesteld tot je pensioenleeftijd). Dus moeten de jongeren op een andere manier een spaarpotje maken om straks, als ze met pensioen willen gaan, ook voldoende geld te hebben om redelijk te kunnen leven.  De lagere jaarlijkse opbouw heeft tot gevolg dat er ook minder premie hoeft te worden betaald om die 2,15% te kunnen opbouwen. 

Daar komt nu het volgende probleem met de directie van Carglass. Door deze verlaging in de opbouw is er ruim 2,7 % minder premie per maand nodig om dat te betalen. CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten zijn van mening dat deze verlaging geheel terug moet gaan naar de werknemers, omdat het tenslotte hun pensioenopbouw is die verlaagd wordt. Als dat verschil naar de werknemer gaat, kan vooral de jongere werknemer ervoor kiezen om daarmee zelf te gaan sparen voor later. Wij praten hier tenslotte over het uitgestelde loon van de werknemer en niet van de werkgever. Carglass echter wil een deel van dat geld voor zichzelf houden en dat vinden de bonden niet goed. Wij zijn van mening dat Carglass geen aanspraken mag maken op het uitgestelde loon van jullie als werknemers. Carglass gebruikt het argument dat de verdeling van de premie over werkgever en werknemer gelijk moet blijven als voorheen, maar die verdeling was gebaseerd op een opbouw van jullie pensioen die nu niet meer mogelijk is, waardoor dus de jongere werknemer beduidend minder pensioen kan opbouwen. Tijdens de onderhandelingen op 15 januari kwamen wij ook hier niet uit.

Op 29 januari praten wij verder, maar er zijn nu dus duidelijk 2 velden waar de discussie gevoerd wordt.

  1. De  cao waar wij geen ruimte hebben om verder te gaan met flexibiliseren, hooguit als mensen dat zelf zouden willen (vrijwillig dus), maar dan alleen onder zeer strikte voorwaarden en de daarbij behorende loonsverhoging in de B factor, waar Carglass nu zelfs niet meer wil geven dan 1% en 1% voor de variabele verhoging.
  2. De pensioenregeling, waar Carglass een deel van jullie pensioengeld voor zichzelf wil houden en vakbonden met name voor de jongere werknemer (en dat zijn er zeer veel bij Carglass) de lagere premie wil teruggeven aan de werknemer om zelf nog een spaarpot voor later te kunnen opbouwen. Je moet straks toch al langer door werken tot 67 jaar.


Jullie zien dat er nog zware discussies volgen, maar wij vinden dat jullie recht hebben op een goede  cao en jullie eigen pensioengeld. Daar werken jullie hard genoeg voor. De vakbonden stellen geen onredelijke of onmogelijke eisen en de leden hebben in december heel duidelijk aangegeven volledig achter ons te staan. Dus gaan wij daar vol voor. Na 29 januari horen jullie meer van ons. 

Oh ja, nog even dit. Ben je (nog) niet lid, meld je dan nu aan bij CNV Vakmensen, er is nu een mooi aanbod, het 1e half jaar betaal je maar de helft van de contributie!


Heb je deze nieuwsbrief per post gekregen en niet per e-mail? Stuur dan snel een e-mail met je CNV-lidmaatschapsnummer of je persoonsgegevens naar zuidoost@cnvvakmensen.nl. Dan ben je volgende keer nog sneller op de hoogte!

Samen denken 
Samen doen 
Samen sterk(er)!


Ron Smeets

Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Maaike van Os
Delegatielid

Gerlof Jongstra
Delegatielid 

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid