Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Carglass - Nieuws

Belangrijke keuzes voor jouw toekomst cao Carglass

Het gaat er nu om spannen. Hoe kunnen de keuzes voor de toekomst in de cao Carglass worden opgenomen. Balans zoeken tussen werk en privé. Afspraken met echte keuzes voor je eigen toekomst, je ontwikkeling met scholing en je belangen die thuis spelen.

Dit in combinatie met een fatsoenlijke verbetering van je inkomen én een degelijke pensioenregeling zijn de onderdelen waar de onderhandelingen nu over gaan.

De grote lijnen zijn uitgezet. Vakbonden en directie zijn het eens over de onderdelen waar de discussie nu nog over moet gaan. Het zal er nu dus op aan komen hoe aan de verschillen de onderdelen invulling gegeven kan worden.

Pensioen
Over de regeling zelf zijn partijen het al eerder eens geworden. De details worden nu uitgewerkt en de premie zal binnen grenzen blijven. In januari zal de definitieve inhoud vastgesteld worden aan jullie worden uitgelegd.

Inkomen
Omdat het bij iedereen duidelijk is hoe de vlag er bij Carglass bij hangt, lijkt het er op dat wij binnen de eerder gestelde voorstellen er uit kunnen komen (zie vorig pamflet).

Leeftijdsdagen
Het omzetten van Leeftijdsdagen naar DI dagen (Duurzame Inzetbaarheidsdagen) is nu nog een stevig punt in de onderhandelingen. Vrij opneembare leeftijdsdagen inruilen voor DI dagen die alleen kunnen worden gebruikt voor vooraf vastgelegde doelen. Daar moeten zorgvuldige keuzes in gemaakt worden.

Wij praten hier dan over een totaal van 90 dagen, die dan als volgt beschikbaar worden gesteld:

  • Tot 35 jaar mag je 20 DI dagen gebruiken voor deze doelen

  • Tot 45 jaar mag je 20 DI dagen gebruiken voor deze doelen

  • Tot 55 jaar mag je 20 DI dagen gebruiken voor deze doelen

  • Tot 67 jaar mag je 30 DI dagen gebruiken voor deze doelen

Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat die doelen waar deze DI dagen voor gebruikt mogen worden goed moeten vastgesteld, zodat je er ook echt iets aan hebt.


Tot slot
Wij hopen dat als wij over deze zaken overeenstemming krijgen, wij snel tot een akkoord kunnen komen.
Op 18 december gaan wij nog een serieuze poging doen om er nog dit jaar uit te komen.

Blijf ons steunen en wordt lid of maak uw collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:

Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken,Samen doen,Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder
M 06-51115594
E r.smeets@cnvvakmensen.nl