Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Sluiten
CNV-bestuurder Piet Verburg:
"Het is bizar dat dit kan gebeuren in 2017, dat asbest voorkomt in een product"

Bij mogelijk 140 bedrijven in de industriële reiniging is gewerkt met het straalmiddel Eurogrit. In dit middel zijn asbestvezels gevonden. “Het is bizar dat dit kan gebeuren in 2017”, stelt CNV-bestuurder Piet Verburg. "Laat je daarom registreren bij je baas als je vermoedt dat je ermee hebt gewerkt of ermee in aanraking bent geweest." Lees op deze pagina wat je kunt doen als jij met Eurogrit in aanraking bent gekomen.

Metaaltechniek

Asbest bij Eurogrit: dit kun je doen als werknemer

Bij mogelijk 140 bedrijven in de industriële reiniging is gewerkt met het straalmiddel Eurogrit. In dit middel zijn asbestvezels gevonden. Lees hier wat je kunt doen als jij met Eurogrit in aanraking bent gekomen.

Is er in jouw bedrijf met Eurogrit gewerkt, dan kan het zijn dat je bent blootgesteld aan asbest. Wat dat precies voor jou betekent is helaas nog onduidelijk. De inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoeken nu hoe ernstig de vervuiling is en welke risico's mensen lopen die met de stof hebben gewerkt.

Wat kan ik doen als werknemer?

1. Stop het werken met Eurogrit

Allereerst is het belangrijk dat je direct stopt met het werken met het straalmiddel Eurogrit. Het is niet duidelijk welke ladingen van Eurogrit precies besmet zijn, dus gebruik geen enkel middel van dit merk.

2. Neem geen werkkleding mee naar huis

De asbestvezels kunnen op jouw werkkleding terecht zijn gekomen.

3. Blijf weg van de plekken waar met Eurogrit is gewerkt

Jouw werkgever moet de ruimtes waar Eurogrit is gebruikt afsluiten en vermelden dat er gevaar voor blootstelling aan asbest is. Zorg dus dat je die plekken vermijdt.

4. Laat vastleggen dat je (mogelijk) bent blootgesteld aan asbest

Als je bent blootgesteld aan asbest, dan is het belangrijk dat dit officieel wordt vastgelegd. Jouw werkgever moet dit registreren in jouw personeelsdossier. Asbestgerelateerde ziekten ontstaan pas tientallen jaren na blootstelling. Mocht jij in de toekomst ziek worden, dan moet je bewijs van de blootstelling aan asbest kunnen overleggen.

Download de voorbeeldbrief aansprakelijkstelling asbest en stuur hem naar je werkgever.

5. Ga pas weer aan het werk als jouw werkplek gegarandeerd veilig is

Eist jouw werkgever dat je toch doorwerkt, dan heb je volgens de wet (artikel 29 van de Arbowet) het recht om dat te weigeren.

 

Stappenplan voor werkgevers

De Inspectie SZW heeft een stappenplan opgesteld voor bedrijven waar met Eurogrit is gewerkt:

 • Alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit moeten direct gestopt worden als dit nog niet is gebeurd.
 • Alle 140 bedrijven die mogelijk met het product Eurogrit hebben gewerkt hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin wordt gevraagd om binnen 2 werkdagen alle werklocaties door te geven waar met het product gewerkt is.
 • De bedrijven moeten mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van straalbedrijven, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is.
 • De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied moet gezien worden als een locatie waar asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen. Dit tot het tegendeel is aangetoond.
 • Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en/of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is.
 • Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet vervolgens worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald.
 • Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen. Zo nodig – op basis van het inventarisatierapport –  door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Straalmiddel verontreinigd met asbest is een afvalstof geworden.
 • Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Uw bedrijfsarts kan u verder informeren.
 • De Inspectie SZW heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.
 • Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Vragen? Neem contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat het nieuws over asbestvezels in Eurogrit je ongerust maakt. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Contact opnemen